Vítejte na stránkách ZŠ Dukelských bojovníků a MŠ Dubenec.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Vyhledávání

voda

Nalezeno: 598 výsledků

Bezpečný internet

Desatero bezpečného internetu

Drž se zásad o bezpečnosti na internetu a zbytečně neriskuj.

Pro bezpečí na internetu ti stačí dodržet jen pár důležitých, ale přitom jednoduchých zásad.

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle čl. 13 a čl. 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 22016/679

Historie školy

HISTORIE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V roce 1882 lanžovský farář Antonín Vepřek píše, v tamní škole je asi 30 dítek z Dubence, a doporučuje stavbu české školy v horním Dubenci. Dubenecký páter tvrdil, že 38 českých dítek navštěvuje německou školu v dolním Dubenci. 27. ledna 1883 sepsána nájemní smlouva, dle níž pan Karel Kirsch pronajímá ústřední matici školské svůj dům v Dubenci čp. 103 pro českou školu. 1. září 1883 začíná nový školní rok, zapsáno 36 dětí. Němci vystupují demonstrativně proti škole, budovu poházeli bahnem a kamením.

Na podzim 1885 dubenečtí němci otevřeli dvoutřídní německou školu v nové budově v horním Dubenci (nynější zdravotní středisko).
30. srpna 1887 kupují usedlost čp. 103 pana Václava Kirsche. Václav a Anna Horáčkovi, manželé pronajímají nadále místnost, zahradu a tělocvičnu ústřední matici školské. V roce 1897 kupuje usedlost čp. 103 pan Gustav Rieger, při prodeji usedlosti je vyňata parcela č. 1436/1, která je určena pro stavbu nové, důstojné budovy školní.

Pedagogická rada

Ředitelka školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se výchovně-vzdělávací činnosti školy.

Při svém rozhodování přihlédne ředitelka školy k názorům pedagogické rady.

Pro vycházející žáky

Přijímací řízení ke vzdělávání na středních školách

V rámci novelizace bude nově možnost podat přihlášku na střední školu třemi různými způsoby, a to elektronicky, vytištěním formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

Pronájem tělocvičny

Nabízíme pronájem tělocvičny. Výše úhrady za provoz:
Posilovna 80,- Kč/h
Tělocvična nekomerční cvičení 150,- Kč/h
Tělocvična komerční cvičení 300,- Kč/h

Školská rada

Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Z tohoto důvodu jsou do rady voleni zástupci rodičů, pedagogických pracovníků a zřizovatele školy. Počet členů školské rady byl zřizovatelem stanoven na 3 osoby.

Funkční období členů školské rady je 3 roky.

Sponzorství

SPONZORSKÉ DARY ŠKOLE

Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec se obrací na všechny případné dárce, kteří by chtěli pomoci škole v jejím dalším rozvoji. Vzhledem k dalším vysokým investicím do zlepšení prostředí pro žáky (např. nové lavice, židle i nábytek v některých třídách) přivítáme finanční dary v jakékoliv výši. Podnikatelé i firmy si mohou darovanou částku odečíst ze svých daní.

Unie rodičů

Unie rodičů při základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec je nástupnickou organizací po dřívějším Sdružení rodičů a přátel školy (SRPDŠ).

Zahájení školního roku

Vážení rodiče i žáci,
slavnostní zahájení nového školního roku proběhne ve středu 1. 9. 2021 na nádvoří školy v 7.30 hodin.
V případě špatného počasí si třídní učitelé převezmou žáky před školou a odvedou si je do tříd, kde jim předají rozvrh hodin a důležité informace k nástupu do školy..
Vstup do školy je zákonným zástupcům dle nařízení vlády prozatím omezen. Vstup ve středu 1. 9. umožníme pouze rodičům prvňáčků. Žáci i rodiče prvňáčků musí mít s sebou roušku či respirátor.

Těšíme se na vás!!!

Testování Covid-19

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků antigenními testy z okraje nosu s frekvencí 3krát po sobě, první test se provede první den 1. 9., žáci 1. třídy se otestují druhý den 2. 9.. Dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

Sběr papíru

Probíhá před začátkem výuky ve školní dílně. Třiďte prosím karton, noviny a časopisy.

PAPÍR V DUBENCI 2021

Tradiční výstava a soutěž papírových modelů se koná v sobotu 16. 10. v tělocvičně základní školy.

3D kino ve škole

Akce pro naše žáky:

TAJEMNÉ SVĚTY POD HLADINOU 3D
:

Sledujte úchvatnou hru barev korálů různých druhů. Pozorujte, jak kolem Vás plavou želvy a pátrají po potravě. Přikrčte se a nahlédněte do bezčetných jeskyní a puklin, které slouží jako útočiště hejnům pestrobarevných ryb. Nechte se okouzlit dechberoucí  rozmanitostí života v korálových útesech.

Čarodějnická stezka

Jaro začalo, blíží se čarodějnická noc. Na naší krásné zahradě je pro Vás od pátku 22. 4. do neděle 1. 5. připravena Čarodějnická stezka. Mapku a návod najdete i na školních dveřích.

Nabídka zaměstnání

ZŠ Dubenec hledá do svého týmu od nového školního roku kolegu či kolegyni na 1. stupeň.

VÁNOČNÍ DÍLNY

Základní škola vás srdečně zve na tradiční VÁNOČNÍ DÍLNY

  • - již od 15:00 si můžete vyrobit vlastní adventní věnec
  • - následovat budou vánoční dílny a prodejní výstava výrobků šikovných přátel školy
  • - v 16:00 si zazpíváme vánoční koledy u stromečku
  • - nebo si přijďte jen tak posedět a nasát adventní atmosféru
  • - ve školní jídelně bude pro vás připraveno malé vánoční  pohoštění

VÁNOČNÍ KONCERT

Základní škola Dubenec vás zve na VÁNOČNÍ KONCERT

Akce bude v prostorách kostela sv. Josefa v Dubenci.

Předškolička

Tajuplná škola - První setkání se školou.

Zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče na první předškoličku, která se koná ve čtvrtek od 16:00 do 17:00. Přijďte se seznámit s naší školou a učiteli.

Předškolička

Jazykohraní - Setkání se slovy a říkankami

Zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče na předškoličku, která se koná ve čtvrtek od 16:00 do 17:00. Přijďte se seznámit s naší školou a učiteli.

Předškolička

Malý počtář - Setkání s matematikou

Zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče na předškoličku, která se koná ve čtvrtek od 16:00 do 17:00. Přijďte se seznámit s naší školou a učiteli.

Turistika MŠ po Dubenci

Turistika po Dubenci s pobytem na dětském hřišti

Je září a děti z mateřské školy jdou na první turistiku. Procházíme Dubenec, poznáváme významná místa v Dubenci a domovy našich kamarádů. Náš cíl je dětské hřiště v dolním Dubenci. Celý den nás provázelo příjemné počasí, nechyběla dobrá a zdravá svačinka, a také bylo dostatek času na dovádění na hřišti. A v dálce jsme pozorovali Chotěborky. Tam snad někdy příště.

TURISTIKA MŠ K RYBNÍKU

Poslední letní den se Borůvky vypravily na turistickou procházku až k libotovskému rybníku. Děti dostaly na cestu mapu, aby mohly sledovat trasu. Cesta přes les je zavedla až k poli, kde se sklízela řepa. Chvilka pozorování a otázek se protáhla o svačinu. Pak už děti dorazily k libotovskému rybníku. Společně s paní učitelkou tak objevily pěkné místo v okolí, kam můžou bez potíží dojít.

ADAPTAČNÍ NOC

Adaptační nocleh 6. třídy
Přestup na druhý stupeň ZŠ s sebou přináší nejen větší objem učiva, nové učitele, ale i zvýšené nároky na samostatnost a současně i na schopnost spolupracovat v týmu. K snadnějšímu startu na druhém stupni a k navázání vztahu s novou třídní učitelkou měl přispět "Adaptační nocleh ve škole". Uskutečnil se z pátku 17. 9. na sobotu 18. 9. a zúčastnili se ho všichni šesťáci, jejich třídní učitelka Lucie Baliharová i asistentka pedagoga Jana Šimová. Program byl nabitý. Pro žáky byla připravena řada aktivit podporujících vzájemné poznávání, spolupráci, osobnostní rozvoj. Během her se žáci učili spolupracovat v týmu, rozvíjeli vnímavost a empatii a samozřejmě se i výborně bavili. Společně strávený čas rychle utekl, zda cíle adapťáku byly naplněny, ukáže čas.

PROJEKT VČELA

Zajímavý projekt s názvem Včela připravila pro páťáky absolventka naší školy Míša Všetečková,  v současné době studentka učitelství. Ve čtyřech dnech se podařilo třídu pomocí her, soutěží, kvízů a různých forem týmové práce seznámit se životem tohoto užitečného hmyzu i se související ochranou životního prostředí. Vyvrcholením projektu bylo závěrečné rozluštění detektivního příběhu a odhalení „zloděje medu“.

BAREVNÝ TÝDEN

Žlutá, červená a zelená s modrou – to se nám ti prvňáci pěkně vybarvili!

KRÁSNÉ A ZDRAVÉ MANDALY

Děti ve družině se pustily do prvního letošního „vaření“, a to se povedlo na jedničku. Vlastnoručně připravená svačinka nejlépe chutná. Děkujeme rodičům za suroviny.

STARÁ STAVEBNICE

Paní učitelka v 1. třídě vytáhla starou dřevěnou stavebnici. Pamatujete ji taky? Je v ní mnoho dřevěných dílků různých tvarů a barev. Dílky jsou v pořádku, jen krabičky se za ty roky už trochu rozpadly. Děti si se stavebnicí dlouho vyhrály. Jejich prstíčky jsou po takové hře zase trochu obratnější.

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Dnes jsme ve škole přivítali zástupkyni z organizace Loono, která sdružuje tým mladých lékařů a studentů medicíny a jejím cílem je skrze workshopy a webináře ve školách, firmách i na festivalech vzdělávat veřejnost v prevenci závažných onemocnění a v oblasti duševního zdraví. A právě program na podporu duševního zdraví (Dobré nitro) absolvovali žáci druhého stupně. Lektorka žáky seznámila s příznaky duševních nemocí, vyvrátila zažité mýty o těchto nemocech, poradila, jak se o své duševní zdraví starat, jak psychickým nemocem předcházet a co dělat, když vnímáme, že s naší duševní pohodou není vše v pořádku.

SKLIZEŇ V MŠ

MALÍ ZAHRADNÍCI

Letošní rok byl pro pěstování jak ve skleníku, tak na záhoncích velice úspěšný. Na záhoncích děti sklidily mrkev, cibuli, červenou řepu, cukety a několik dýní. Ve skleníku však sklizeň ještě nekončí, děti stále ještě úspěšně sklízí rajčata, papriky a dokonce i okurky.

FINANČNÍ FRAMOTNOST

Ve čtvrtek 30. 9. neměli žáci druhého stupně klasickou výuku. Účastnili se projektového dne zaměřeného na finanční gramotnost. Pod vedením lektorů ve skupinách připravovali rodinný rozpočet.

ČTEME VE DRUHÉ TŘÍDĚ

Knížky a čtení ve druhé třídě

Stále čteme a čteme, abychom už brzo četli stejně dobře jako naši rodiče. Při pěkném počasí můžeme číst i venku v altánu. A navíc jsme se vypravili do dubenecké knihovny. Paní knihovnice nás seznámila se systémem uspořádání knížek a ukázala nám, jak si vybrat knížku vhodnou pro náš věk. Nakonec jsme si vybrali knížku pro čtení doma i ve škole.

VÁHY VE VČELÍNĚ

Ve čtvrtek 7. 10. jsme instalovali digitální váhy pod dva úly. Pro správné zapojení bylo potřeba udělat ve včelínu určité úpravy. Nyní již vše funguje a brzy vás seznámíme s výsledky měření.

OVOCE A ZELENINA V MŠ

Týden vyprávění, her i tvoření s ovocem a zeleninou právě proběhl. Děti umí ovoce a zeleninu nejen pojmenovat, ale i zpracovat. Krájení zeleniny na salát byl hračkou a tvoření dortu z jablíček zvládly děti také hravě. Dort byl sladkou tečkou za pátečním obědem. 

ZÁŘÍ V MŠ U SKŘÍTKŮ

Září u Skřítků proběhlo v duchu seznamování s novými kamarády,  prostředím a režimem mateřské školy. Prvotní obavy z neznámého se dětem ze Skřítků podařilo zdárně překonat. Co na ně v mateřské škole čeká teď? Spousta poznávání, objevování, her, zábavy, radosti a kamarádů.

AHOJ NOVÍ KAMARÁDI V MŠ

První část adaptačního procesu na MŠ, která byla pro nové Skřítky značně psychicky, emocionálně a mnohdy i fyzicky náročnější než pro protřelé světáky z Borůvek, měly 23. září obě třídy již úspěšně za sebou, tudíž uzrál čas nahlédnout „k sousedům“, navázat nová přátelství a užít si trochu zábavy i v jiném prostředí. Proto obě třídy uskutečnily vzájemnou objevnou návštěvu, kdy si po prvotním krátkém seznámení vyměnily na jedno krátké dopoledne svoje třídy. Nadšení bylo veliké a spokojenost všech dětí se mu rovnala.  

EXKURZE DO ZŠ

V pátek 24. září se v rámci adaptačního procesu vydali Skřítkové na malý průzkum velmi blízkého prostředí základní školy. Navštívili kancelář paní vedoucí školní jídelny, nahlédli do kuchyně k paním kuchařkám, vhlédli do výuky 3. třídy, navštívili paní ředitelku v jejím království a na pozvání druháčků se zúčastnili malé části tělesné výchovy. Prohlídka byla na zážitky bohatá a všem Skřítkům se velmi líbila.

MALÍ ZAHRADNÍCI V MŠ

Naši malí zahradníci se pustili do pěstování bylinek. Starali se o rostlinky, které si do truhlíků sami vysadili. Pozorovali, jak rostou, jak se mění, co potřebují. Učili se chápat důležitost pravidelné péče. Protože jsou správní hospodáři, společnými silami se postarali o „zazimování“ rostlinek v truhlících do skleníku.   

PRVNÍ POUŠTĚNÍ DRAKA V MŠ

Vyletěl si pyšný drak vzhůru do oblak… aneb jak lépe využít větrné dopoledne a užít si spoustu radosti? No přeci na louce s drakem!

ŠITÍ ZÁSTĚR

Před začátkem vaření a pečení si připravujeme klasickou zástěru.

Základní škola

Jak se žije ve škole

Naši žáci se vzdělávají v příjemném, zdravém a klidném venkovském prostředí bez hlučné silniční dopravy. Všechny součásti školy jsou pod jednou střechou – tři oddělení školní družiny, jedno oddělení školního klubu i školní jídelna. Budova je obklopena zrekonstruovanou zahradou s venkovní učebnou a pískovištěm, včelínem, hmyzím domkem a venkovní pecí na keramiku. Sportovní travnaté hřiště s běžeckou dráhou a workoutovým hřištěm je přímo za školou.

Kontakty

Základní škola Dubenec

Úplný název: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec

Mateřská škola

Naše mateřská škola je součástí základní školy. Poskytuje vzdělání ve dvou budovách. První třída je v budově základní školy a druhá třída je v budově mateřské školy.

Zaměstnanci školy

Personální obsazení v roce 2023-2024

Vedení školy: 

Ředitelka školy
Mgr. Martina Jonešová

Zástupce ředitele
Ing. Ladislav Provazník

Školní družina a klub

Školní družina

Školní družina je místo, kde si děti hrají, odpočívají, tvoří, sportují, soutěží, pracují na zajímavých projektech, navazují nová přátelství. Obě oddělení jsou vybavena spoustou zajímavých her a hraček.

Ceník stravování

věk

dotovaná cena

plná cena

žáci 7 - 10 let

22,- Kč

66,- Kč

žáci 11 - 14 let

25,- Kč

69,- Kč

žáci 15 let

Seznam alergenů

1. Obiloviny obsahující lepek, konkrétně:

pšenice (například špalda a khorasan), žito, ječmen, oves nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich, kromě:

a) glukózových sirupů na bázi pšenice, včetně dextrózy (1)
b) maltodextrinů na bázi pšenice (1)
c) glukózových sirupů na bázi ječmene
d) obilovin použitých k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu zemědělského původu.

Provoz školní družiny a klubu

Provoz školní družiny

Ranní družina (provoz před zahájením vyučování) je od 6:30 do 7:15 hodin. Ranní družina je přístupna všem žákům čekajícím na výuku. Běžný provoz je po ukončení vyučování dle rozvrhu jednotlivých tříd a pokračuje do 16:30 hodin.

Školní klub

Školní klub

Provoz školního klubu

Běžný provoz je od 11:00 do 13:00 h.

Kapacita

Školní klub má kapacitu 15 žáků.Slouží pro žáky 2. stupně v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Při zápisu do školního klubu budou dle potřeby upřednostňováni žáci 5. ročníku.

Výše úplaty

Výše úplaty ve ŠD je od 1. 9. 2024 stanovena na 700,- Kč za pololetí, ve ŠK na 400,- Kč za pololetí.
Platba se provádí přednostně převodem na účet školy 115-2799330287/0100, za 1. pololetí do 20. 9. příslušného školního roku a za 2. pololetí do 20. 2. příslušného roku. Výjimečně v hotovosti u vychovatelky ŠD po předchozí domluvě, ta poté vybranou úplatu odevzdá v ředitelně školy účetní, včetně seznamu platících žáků.