Vítejte na stránkách ZŠ Dukelských bojovníků a MŠ Dubenec.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Školní družina a klub

Školní družina

Školní družina je místo, kde si děti hrají, odpočívají, tvoří, sportují, soutěží, pracují na zajímavých projektech, navazují nová přátelství. Obě oddělení jsou vybavena spoustou zajímavých her a hraček.

Oddělení školní družiny:
Všechna oddělení navzájem spolupracují a pořádají společné akce.

Ranní družina má provoz od 6:30 do 7:15 hodin v přízemí školy
Odpolední družina má provoz do 16:30 hodin

Po ukončení výuky si vychovatelky přebírají žáky od vyučujících ve školní jídelně, kde jim pomohou s obsluhou při obědě. Pak s dětmi odcházejí do odpolední školní družiny.

Akce školní družiny

Projekty ve ŠD

Drůžastár (pěvecká soutěž)
Karneval
Přednášky a dílničky se zajímavými hosty i z řad rodičů
Vědomostní, sportovní a přírodovědné soutěže
Divadlo
Zájmové kroužky 

Celé Česko čte dětem
Čtení pomáhá
Dětičky, hýbejte se

Děti mají na svém kontě i mnoho úspěchů z celorepublikových výtvarných soutěží.
Naším cílem je, aby se děti ve družině cítily bezpečně, a nabízíme aktivity, které rozvíjí jejich fantazii, tvořivost, ale i komunikaci a spolupráci ve skupině. V rámci environmentální výchovy u dětí rozvíjíme vztah k přírodě a vedeme je ke zdravému životnímu stylu.

Tvořivé chvilky ve školní družině

Školní klub

Již čtvrtým rokem je na naší škole zřízen školní klub. Ke své činnosti využívá prostory hudebny, která je nově zrekonstruována, je vybavena novým nábytkem a hracím kobercem.
Klub je přístupný denně žákům 6. - 9. ročníků, aby měli možnost v bezpečí a smysluplně vyplnit volný čas v době polední přestávky nebo v něm mohou trávit čas po vyučování.

Nabídka zájmové činnosti vychází ze zájmů žáků – mohou si zvolit společné i individuální aktivity. Pravidelná zájmová činnost je realizována v oblasti sportovní, výtvarně – estetické, hudební i technické.

Žákům jsou k dispozici různé karetní i deskové hry, počítače, stolní fotbal, časopisy, křížovky, knihy, stavebnice apod.
Docházka do klubu nemusí být pravidelná, lze ji uzpůsobit dle rozvrhu žáků.

publikováno: 27. 11. 2023 15:10, Ladislav Provazník