Vítejte na stránkách ZŠ Dukelských bojovníků a MŠ Dubenec.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Pro vycházející žáky

Přijímací řízení ke vzdělávání na středních školách

V rámci novelizace bude nově možnost podat přihlášku na střední školu třemi různými způsoby, a to elektronicky, vytištěním formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

Potřebné dokumenty ke stažení:

1) Elektronická přihláška

Při podání elektronické přihlášky je potřeba mít elektronickou identitu. Díky systému, který je připojený na registr obyvatel, stačí vybrat dítě, které chcete přihlásit na střední školu. Nevyplňujete již žádné osobní údaje.

Ze seznamu si vyberete až tři obory bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory) a vyberete jejich pořadí dle priority. Uvidíte přehledně informace o všech středních školách – přehled oborů vzdělání, počty letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.

Uvidíte, jaké konkrétní dokumenty po vás bude střední škola vyžadovat. Ty poté nahrajete jako fotky nebo jako skeny.

Po odeslání vám na e-mail přijde potvrzení.

VÝHODY:

 • Jednoduchý výběr a informace na jednom místě.
 • Můžete se vrátit k rozpracované přihlášce.
 • Přílohy se přikládají v kopiích, stačí mít jeden originál doma.
 • Pozvánka k přijímacímu řízení přijde elektronicky.
 • Po vyhodnocení uvidíte výsledkytestů svého dítěte.
 • Nemusíte nic posílat poštou.

2) Výpis ze systému

Do systému vstoupíte bez přihlášení a vyplníte potřebné údaje. Stejně jako v předchozí možnosti si vyberete až tři obory bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory)a vyberete jejich pořadí dle priority.

Uvidíte veškeré informace o jednotlivých oborech i dokumenty potřebné k podání přihlášky, které nahrajete jako přílohu.

Po potvrzení odeslání vám na uvedený e-mail přijde výpis přihlášky k vytištění. Tento výpis vytisknete podle počtu vybraných oborů, podepíšete a doručíte v listinné podobě do každé vybrané školy (bez příloh).

VÝHODY:

 • Jednoduchý výběr a informace na jednom místě.
 • Stačí jedna kopie od každé přílohy.

NEVÝHODY:

 • Musíte doručit listinnou přihlášku do každé školy.
 • Pozvánka vám přijde doporučeným dopisem.
 • Po vyhodnocení neuvidíte výsledky testů svého dítěte.

3) Tiskopis se všemi přílohami

Vyplníte klasickou listinnou přihlášku a doručíte ji do každé vybrané školy. Ke každé přihlášce přiložíte potřebné přílohy, které škola vyžaduje. Každá přihláška musí mít obory uvedené ve stejném pořadí dle priorit.

VÝHODY:

 • Nepotřebujete počítač ani telefon.

NEVÝHODY:

 • Ke každé přihlášce musíte přeložit listinnou kopii všech příloh.
 • Musíte doručit listinnou přihlášku do každé školy.
 • Musíte si dohledat přesný název a adresu každé střední školy, kód oboru a jeho přesný název i se zaměřením.
 • Pozvánka vám přijde doporučeným dopisem.
 • Po vyhodnocení neuvidíte výsledky testů svého dítěte.

DŮLEŽITÉ ZMĚNY

Potvrzení od lékaře bude jako samostatná příloha přihlášky (nebude se již potvrzovat přímo do přihlášky. Pozor! Na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání!

Určení priority jednotlivých středních škol a oborů:

 • Na první místo v přihlášce se uvede nejžádanější obor vzdělání na vybrané škole.
 • Na druhé místo uvedete obor, na který má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane na obor na prvním místě.
 • Na třetí místo uvedete obor, na který má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.

Přihláška a další formuláře budou po vydání ministerstvem ke stažení na www.prihlaskynastredni.cz (cca od 10. ledna 2024).

Přihlášky se na střední školy podávají od 1. února do 20. února 2024.

Termíny přijímacího řízení - 1. kolo

12. a 15. dubna 2024 (pátek a pondělí) – čtyřleté obory

16. a 17. dubna 2024 (úterý a středa) – víceletá gymnázia

Náhradní termíny: 29. a 30. dubna (pondělí a úterý) – čtyřleté obory

Školní část přijímacího řízení: od 15. března do 23. dubna 2024

Náhradní školní přijímací zkoušky: od 26. dubna do 5. května 2024

Nahlížení do spisu: 10., 13. a 14. května 2024

Zveřejnění výsledků ředitelem školy (ve škole a v informačním systému): 15. května 2024

Školní části přijímacích zkoušek budou probíhat v jednotlivých středních školách, které je vypisují (informace o požadavcích k přijímacímu řízení vyvěšuje ředitel střední školy na školní web do 30. ledna 2024).

Jednotná přijímací zkouška (testy z matematiky a českého jazyka) se budou konat výhradně na některých školách, které budou určeny systémem. Je možné, že se jednotná přijímací zkouška bude konat 2x na stejné škole. Náhradní termín přijímací zkoušky se bude konat na stejné škole, kde se měl konat řádný termín.

Přihlášku nemusíte podávat na všechny tři obory vzdělání, které máte k dispozici. Ale je lepší mít více možností, než jen jednu!

Jak bude fungovat priorita škol?

Priorita má vliv na výběr oboru až v případě, kdy se uchazeč umístí „nad čarou“ ve více než v jedné výsledkové listině. Automaticky pak bude žák přijat do toho oboru, který má označený na prvním místě své přihlášky. Do zbývajících oborů už nebude moct být přijat. Pokud se žák nedostane do svého prvního oboru, ale do druhého ano, bude přijat do druhého.

Změna pořadí škol

Pokud odevzdáte přihlášku na střední školy na začátku února, ale poté si to rozmyslíte a budete chtít změnit pořadí škol/oborů, můžete si přihlášku vyžádat zpět a podat novou s novým pořadím oborů vzdělání.

Jak to bude s odvoláním?

Žádný žák už nebude „pod čarou“, jako to bývalo dříve díky prioritizaci. Pokud se ale žák dostane na obor, kam nechce nebo nemůže nastoupit, může se místa vzdát. Tím se zříká přijetí v 1. kole přijímacího řízení a teprve potom může podat přihlášku na střední školu do druhého či dalšího kola přijímacího řízení.

Tímto krokem se pouze uvolní místo v daném oboru. Neposouvá se pořadí uchazečů! Volné místo může škola obsadit až v následujícím kole přijímacího řízení.

POZOR! Není jistota, že vaše chtěná škola bude mít volné místo ve vašem požadovaném oboru a že bude vypisovat druhé kolo přijímacího řízení!

Termíny přijímacího řízení – 2. kolo

Kompletní seznam škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude k dispozici 20. května 2024. Přihlášky se podávají do 24. května 2024.

2. kolo: výsledky testů z prvního kola + školní přijímací zkoušky od 8. do 12. června 2024

Nahlížení do spisu: 18., 19. a 20. června 2024

Zveřejnění výsledků ředitelem školy (ve škole a v informačním systému): 21. června 2024

Žák, který nekonal jednotnou přijímací zkoušku v 1. kole, nemůže ve 2. kole podat přihlášku do maturitního oboru.

Třetí a další kola přijímacího řízení

Termíny a způsob konání je výhradně na řediteli střední školy. Termín pro podání přihlášky smí být stanoven nejdříve 7 dní po vydání rozhodnutí z předchozího kola.

            Přihláška se podává výhradně na listinném tiskopisu pouze s údaji té konkrétní školy. Elektronické podání není možné! Počet oborů není omezený a neaplikuje se priorita.

Podrobné informace o přijímacím řízení najdete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,

www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.

Při rozhodování o vhodné střední škole můžete využít pomoc výchovné poradkyně a objednat se na individuální konzultaci.

Přeji Vašim dětem úspěch při přijímacím řízení a spokojenost s volbou studijního oboru.

Mgr. Romana Smíšková
smiskova@zsdubenec.cz
737 516 794

publikováno: 3. 4. 2024 13:59, Ladislav Provazník