Vítejte na stránkách obce Obec Dubenec, chcete si nastavit zobrazení?

Unie rodičů

Unie rodičů při základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec je nástupnickou organizací po dřívějším Sdružení rodičů a přátel školy (SRPDŠ).

Právní formou Unie je občanské sdružení.

Činnost Unie se řídí Stanovami Občanského sdružení Unie rodičů a přátel školy při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec.

Jejím smyslem je zejména respektování práv, potřeb a zájmů žáků školy, vytváření bezpečného klimatu ve škole a vytváření podmínek pro vzájemnou spolupráci a podporu mezi rodiči a učiteli.

Výkonným orgánem Unie je Výbor Unie, který volí na svém zasedání Valná hromada.

Výbor Unie rodičů a přátel školy při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec:

Romana Novotná

Martina Štíglová

Veronika Kyselová

Monika Štípková

Klára Stradiotová

Eva Nechanická

Jana HolubováPravidelné příspěvky na školní akce z prostředků Unie

příspěvek na lyžařský výcvik

300,- Kč na žáka ve 4. nebo 7. ročníku

příspěvek pro vítěze bodovací soutěže 

50,- Kč na žáka vítězného ročníku

příspěvek na třídní výlet v 9. ročníku

100,- Kč na žáka

úhrada nákladů na jízdné na představení ND pro 8. a 9. třídu 1 x za 2 roky

Příspěvek na společné školní akce

Roční členský příspěvek činí 100,- Kč na žáka

aktualizováno: 3. 9. 2021 22:11, Ladislav Provazník