Vítejte na stránkách ZŠ Dukelských bojovníků a MŠ Dubenec.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Projekty

Se sokolem do života

Projekt Se Sokolem do života, největší aktivity na rozvoj pohybové gramotnosti předškolních dětí.
Projekt probíhá již 8. rokem a opět jsme se do něho zapojili. Tentokrát i s malými Skřítky.

odkaz na webové stránky: Se Sokolem do života

Mrkvička

Projekt, MRKVIČKA, je dlouhodobý celostátní program, který realizuje Pavučina, Síť středisek ekologické výchovy pro mateřské školy od roku 2007.

Program poskytuje metodickou a informační podporu a umožňuje vzájemnou výměnu zkušeností mezi školami v oblasti environmentální výchovy, zavedení kolegiální podpory mezi pedagogy mateřských škol formou vzájemných náslechů a společné přípravy a realizace výukových celků a zajistit výměnu zkušeností pedagogů MŠ prostřednictvím stáží.


Celé Česko čte dětem

Projekt, CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM, jeho posláním je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.
My neříkáme „Jdi a čti si!“, ale „Pojď, budu ti číst“ Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější než kdy dříve, protože:

– Množství informací lavinovitě narůstá. Kdo nečte, nebude stačit změnám současného života.

– Čtení chrání děti před závislostí na televizi a počítačích. V mateřské škole domácí čtení doplňujeme a aktivně podporujeme. Dětem, kterým doma nikdo nečte, mohou navíc poskytnout příležitost ke každodennímu kontaktu s psaným slovem

Koukají na nás správně?

Projekt „KOUKAJÍ NA NÁS SPRÁVNĚ?“ je v souladu s iniciativou „Zdraví 2020“ Světové zdravotnické organizace.

Preventivní screeningové vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické videokamery, může včas pomoci odhalit závažné oční vady.

Stříbrná Zeměkoule

Soutěž ve sběru hliníku.

Aktuální ročník najdete: zde.

publikováno: 23. 10. 2023 17:17, Ladislav Provazník