Vítejte na stránkách ZŠ Dukelských bojovníků a MŠ Dubenec.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Pro budoucí prvňáčky

Milý budoucí prvňáčku, zveme tě k zápisu do naší školy.

Proč si vybrat právě naši školu?

Co vše můžeme nabídnout:

 • venkovská škola rodinného typu s příjemným klimatem

 • vše pod jednou střechou – školní družinu, tělocvičnu i jídelnu

 • chodby vybavené čtenářskými koutky a basketbalovými koši

 • aktivní přestávky na 1. i 2. stupni s využitím tělocvičny a herny ŠD

 • třídy s menším počtem žáků

 • moderně vybavené učebny novým nábytkem a kobercem

 • nové dataprojektory ve všech učebnách s možností využití elektronických učebnic

 • bílé keramické tabule pro psaní fixem i křídou

 • nové didaktické pomůcky pro výuku

 • půlení hodin cizích jazyků a informatiky od 18 žáků

 • podpora nadaných žáků – příprava na soutěže a olympiády, účast na projektech

 • ověřování znalostí žáků – elektronické testování ČŠI, SCIO, kvalita školy

 • zrekonstruovaná tělocvična vybavená novými pomůckami a ozvučením pro možnost moderní výuky tělesné výchovy (s možností pronájmu pro veřejnost)

 • výuka plavání a bruslení od 1. třídy, lyžařský kurz, příměstský tábor

 • nová multimediální učebna – moderně vybavená pro výuku informatiky, mediální výchovy i cizích jazyků, pro žáky zdarma Microsoft office 365

 • školní zahrada s novou venkovní učebnou s možností výuky na čerstvém vzduchu

 • školní žákovská knihovna a studovna vybavená knihami pro žáky s možností výpůjčky zdarma

 • elektronická třídní kniha a elektronická žákovská knížka, přihlašování a odhlašování obědů on-line

 • bezpečnost žáků: zabezpečený vstup elektronickým zámkem s videotelefonem

 • široká nabídka zájmových kroužků i těch netradičních – včelařský, modelářský, sportovní

 • tři oddělení školní družiny a školní klub

 • organizace mimoškolních akcí
publikováno: 3. 4. 2024 13:59, Ladislav Provazník