Vítejte na stránkách obce Obec Dubenec, chcete si nastavit zobrazení?

Pro budoucí prvňáčky

Milý budoucí prvňáčku, zveme tě k zápisu do naší školy.

Proč si vybrat právě naši školu?

Co vše můžeme nabídnout:

 • venkovská škola rodinného typu s příjemným klimatem

 • vše pod jednou střechou – školní družinu, tělocvičnu i jídelnu

 • chodby vybavené čtenářskými koutky a basketbalovými koši

 • aktivní přestávky na 1. i 2. stupni s využitím tělocvičny a herny ŠD

 • třídy s menším počtem žáků

 • moderně vybavené učebny novým nábytkem a kobercem

 • nové dataprojektory ve všech učebnách s možností využití elektronických učebnic

 • bílé keramické tabule pro psaní fixem i křídou

 • nové didaktické pomůcky pro výuku

 • půlení hodin cizích jazyků a informatiky od 18 žáků

 • podpora nadaných žáků – příprava na soutěže a olympiády, účast na projektech

 • ověřování znalostí žáků – elektronické testování ČŠI, SCIO, kvalita školy

 • zrekonstruovaná tělocvična vybavená novými pomůckami a ozvučením pro možnost moderní výuky tělesné výchovy (s možností pronájmu pro veřejnost)

 • výuka plavání a bruslení od 1. třídy, lyžařský kurz, příměstský tábor

 • nová multimediální učebna – moderně vybavená pro výuku informatiky, mediální výchovy i cizích jazyků, pro žáky zdarma Microsoft office 365

 • školní zahrada s novou venkovní učebnou s možností výuky na čerstvém vzduchu

 • školní žákovská knihovna a studovna vybavená knihami pro žáky s možností výpůjčky zdarma

 • elektronická třídní kniha a elektronická žákovská knížka, přihlašování a odhlašování obědů on-line

 • bezpečnost žáků: zabezpečený vstup elektronickým zámkem s videotelefonem

 • široká nabídka zájmových kroužků i těch netradičních – včelařský, modelářský, sportovní

 • tři oddělení školní družiny a školní klub

 • organizace mimoškolních akcí
aktualizováno: 16. 1. 2022 14:22, Martina Jonešová