Vítejte na stránkách ZŠ Dukelských bojovníků a MŠ Dubenec.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Charakteristika mateřské školy

Základní popis

Mateřská škola v Dubenci je součástí organizace Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec.

V současné době, od 1. srpna 2020, jsme otevřeli další nové oddělení MŠ v budově základní školy. Toto oddělení, třída Skřítků, se nachází v budově ZŠ na adrese č.p. 156 s maximální kapacitou 14 dětí. Druhé oddělení, třída Borůvek, se nachází v budově mateřské školy v blízkosti základní školy na adrese č.p. 239 s kapacitou 27 dětí.

Jedná se o školku s celodenním provozem od 6:30 do 16:30.

Školka má pravidelný denní rytmus a řád, který navozuje dětem pocit bezpečí. Její program ale plně respektuje individuální potřeby dětí a vytváří jim možnosti k vlastnímu pokroku a seberealizaci. Učitelky se snaží o nenásilnou komunikaci, která je dětem příjemná a navozuje vztah důvěry. Volnost a osobní svoboda je vyvážena nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat společně stanovená pravidla.

Školka spolupracuje se základní školou, s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Trutnově, se stomatologem, sama organizuje logopedickou prevenci.

Protože tradiční kulturní a společenské akce přispívají k přirozenému řádu života, připravují děti pravidelně besídky a vystoupení pro rodiče, účastní se akcí v obci a navštěvují představení ve Dvoře Králové nad Labem.

1. třída v budově ZŠ - Skřítci

V této třídě se o děti starají dvě zkušené paní učitelky:

Mgr. Andrea Svobodová

Marcela Vanclová

Telefonní kontakt do třídy: 499 694 030

Vnitřní prostory

Třída je součástí budovy základní školy. Byla nově zrekonstruována v roce 2017. Je vybavena moderním nábytkem, vhodnými didaktickými pomůckami a hračkami, hracími koberci a interaktivní tabulí s připojením na internet.
Děti se stravují ve školní jídelně při ZŠ.

2. třída v budově MŠ - Borůvky

V této třídě se o děti starají dvě zkušené paní učitelky a jedna asistentka pedagoga:

Lenka Vrzáková

Kateřina Dohnalová, DiS.


Telefonní kontakt do třídy: 499 394 111

Vnitřní prostory

Všechny prostory školky se nachází v přízemí budovy, která byla v roce 2013 částečně zrekonstruována. Děti mají k dispozici třídu, ložnici, umývárnu, WC a šatnu. Zdravá jídla pro děti jsou připravována paní kuchařkou ve vlastní kuchyni a vydávána v jídelně MŠ.
V roce 2018 proběhla rekonstrukce kabinetu pro ukládání pomůcek a  personál.
Prostor třídy je uzpůsoben ke skupinovým a individuálním činnostem, nechybí klidová zóna. Děti mají k dispozici přiměřené množství hraček a pomůcek pro hru i učení, pro doplnění výuky je ve třídě počítačová sestava s dotykovým monitorem, internetem, televizí a DVD, dále CD přehrávač a elektronické pianino.
Samozřejmostí je knihovna s dětskými knihami i naučnou literaturou.

Okolí školky

 Součástí školky je zahrada se vzrostlými stromy, kde najdete pískoviště, klouzačku, průlezky, kolotoč, houpačku, lavičky se stolky i altán. Pro pracovní výchovu děti využívají skleník, domek na nářadí a záhonky. Pravidelnou součástí denního programu je pobyt venku: vycházka do lesa, na pastviny, na školní zahradu, na obecní hřiště. Děti pro své pohybové aktivity také využívají tělocvičnu v základní škole.

publikováno: 25. 10. 2023 15:53, Ladislav Provazník