Vítejte na stránkách obce Obec Dubenec, chcete si nastavit zobrazení?

Charakteristika mateřské školy

Základní popis

Mateřská škola v Dubenci je součástí organizace Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec.

V současné době, od 1. srpna 2020, jsme otevřeli další nové oddělení MŠ v budově základní školy. Toto oddělení, třída Skřítků, se nachází v budově ZŠ na adrese č.p. 156 s maximální kapacitou 14 dětí. Druhé oddělení, třída Borůvek, se nachází v budově mateřské školy v blízkosti základní školy na adrese č.p. 239 s kapacitou 27 dětí.

Jedná se o školku s celodenním provozem od 6:30 do 16:30.

Školka má pravidelný denní rytmus a řád, který navozuje dětem pocit bezpečí. Její program ale plně respektuje individuální potřeby dětí a vytváří jim možnosti k vlastnímu pokroku a seberealizaci. Učitelky se snaží o nenásilnou komunikaci, která je dětem příjemná a navozuje vztah důvěry. Volnost a osobní svoboda je vyvážena nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat společně stanovená pravidla.

Školka spolupracuje se základní školou, s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Trutnově, se stomatologem, sama organizuje logopedickou prevenci.

Protože tradiční kulturní a společenské akce přispívají k přirozenému řádu života, připravují děti pravidelně besídky a vystoupení pro rodiče, účastní se akcí v obci a navštěvují představení ve Dvoře Králové nad Labem.

1. třída v budově ZŠ - Skřítci

V této třídě se o děti starají dvě zkušené paní učitelky:

Mgr. Danuše Poličanská

Lenka Vrzáková

Telefonní kontakt do třídy: 499 694 030

Vnitřní prostory

Třída je součástí budovy základní školy. Byla nově zrekonstruována v roce 2017. Je vybavena moderním nábytkem, vhodnými didaktickými pomůckami a hračkami, hracími koberci a interaktivní tabulí s připojením na internet.
Děti se stravují ve školní jídelně při ZŠ.

2. třída v budově MŠ - Borůvky

V této třídě se o děti starají dvě zkušené paní učitelky a jedna asistentka pedagoga:

Dana Andrlová

Kateřina Dohnalová, DiS.

Eliška Rosůlková

Telefonní kontakt do třídy: 499 394 111

Vnitřní prostory

Všechny prostory školky se nachází v přízemí budovy, která byla v roce 2013 částečně zrekonstruována. Děti mají k dispozici třídu, ložnici, umývárnu, WC a šatnu. Zdravá jídla pro děti jsou připravována paní kuchařkou ve vlastní kuchyni a vydávána v jídelně MŠ.
V roce 2018 proběhla rekonstrukce kabinetu pro ukládání pomůcek a  personál.
Prostor třídy je uzpůsoben ke skupinovým a individuálním činnostem, nechybí klidová zóna. Děti mají k dispozici přiměřené množství hraček a pomůcek pro hru i učení, pro doplnění výuky je ve třídě počítačová sestava s dotykovým monitorem, internetem, televizí a DVD, dále CD přehrávač a elektronické pianino.
Samozřejmostí je knihovna s dětskými knihami i naučnou literaturou.

Okolí školky

 Součástí školky je zahrada se vzrostlými stromy, kde najdete pískoviště, klouzačku, průlezky, kolotoč, houpačku, lavičky se stolky i altán. Pro pracovní výchovu děti využívají skleník, domek na nářadí a záhonky. Pravidelnou součástí denního programu je pobyt venku: vycházka do lesa, na pastviny, na školní zahradu, na obecní hřiště. Děti pro své pohybové aktivity také využívají tělocvičnu v základní škole.

aktualizováno: 31. 8. 2021 21:30, OI Admin