Vítejte na stránkách ZŠ Dukelských bojovníků a MŠ Dubenec.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

ADAPTAČNÍ NOC

  • Ladislav Provazník

Adaptační nocleh 6. třídy
Přestup na druhý stupeň ZŠ s sebou přináší nejen větší objem učiva, nové učitele, ale i zvýšené nároky na samostatnost a současně i na schopnost spolupracovat v týmu. K snadnějšímu startu na druhém stupni a k navázání vztahu s novou třídní učitelkou měl přispět "Adaptační nocleh ve škole". Uskutečnil se z pátku 17. 9. na sobotu 18. 9. a zúčastnili se ho všichni šesťáci, jejich třídní učitelka Lucie Baliharová i asistentka pedagoga Jana Šimová. Program byl nabitý. Pro žáky byla připravena řada aktivit podporujících vzájemné poznávání, spolupráci, osobnostní rozvoj. Během her se žáci učili spolupracovat v týmu, rozvíjeli vnímavost a empatii a samozřejmě se i výborně bavili. Společně strávený čas rychle utekl, zda cíle adapťáku byly naplněny, ukáže čas.

zapsala: L. Baliharová