Vítejte na stránkách ZŠ Dukelských bojovníků a MŠ Dubenec.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Školní poradenské pracoviště

Na škole funguje školní poradenské pracoviště, jeho úkolem je poskytovat poradenské služby ve škole především žákům a jejich zákonným zástupcům (rodičům). Poskytování služeb je pro žáky i jejich zákonné zástupce bezplatné. Pracoviště dále poskytuje poradenské a konzultační služby pedagogům, spolupracuje kromě žáků a zákonných zástupců také s učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky školy. V konkrétních záležitostech zajišťuje pracoviště koordinaci a spolupráci s jinými školskými zařízeními (např. pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem).

Smyslem služeb, které poskytuje školní poradenské pracoviště, je především vytvoření vhodných podmínek vzdělávání a všestranný rozvoj žáků, včetně zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků, prevence rizikového chování, kariérní poradenství pro žáky, metodická a další podpora pedagogických pracovníků. Služby obecně kladou důraz na důvěrnost jednání a ochranu osobních dat klientů.

Škola má zpracovanou vnitřní směrnici o poskytování služeb školního poradenského pracoviště na zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole

Jde především o služby související s následujícími aktivitami:

 • podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků,
 • podpora žáků s výchovnými problémy či vzdělávacími obtížemi,
 • podpora sociálního začleňování žáků z odlišného prostředí nebo odlišných podmínek,
 • spolupráce se zákonnými zástupci,
 • spolupráce s jinými školskými zařízeními,
 • metodická podpora učitelům,
 • tvorba, realizace a vyhodnocování preventivních programů,
 • prevence rizikového chování a školní neúspěšnosti,
 • včasná diagnostika a intervence při problémech žáků,
 • kariérové poradenství.

Personální obsazení ŠPP

Mgr. Romana Smíšková

 • výchovná a kariérová poradkyně
 • kontakt: 737 516 794
 • e-mail: smiskova@zsdubenec.cz

Mgr. Lucie Baliharová

 • metodička prevence
 • kontakt: 724 680 631
 • e-mail: baliharova@zsdubenec.cz

Mgr. Michaela Dědková

 • speciální pedagožka
 • kontakt: 704 890 574
 • e-mail: dedkova@zsdubenec.cz

Směrnice o poskytování služeb školním poradenským pracovištěm

Aktuální znění je ke stažení zde.

Odkazy na lékaře a instituce

publikováno: 22. 4. 2024 15:09, Ladislav Provazník