Vítejte na stránkách ZŠ Dukelských bojovníků a MŠ Dubenec.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Školní poradenské pracoviště

Na škole funguje školní poradenské pracoviště, jeho úkolem je poskytovat poradenské služby ve škole především žákům a jejich zákonným zástupcům (rodičům). Poskytování služeb je pro žáky i jejich zákonné zástupce bezplatné. Pracoviště dále poskytuje poradenské a konzultační služby pedagogům, spolupracuje kromě žáků a zákonných zástupců také s učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky školy. V konkrétních záležitostech zajišťuje pracoviště koordinaci a spolupráci s jinými školskými zařízeními (např. pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem).

Smyslem služeb, které poskytuje školní poradenské pracoviště, je především vytvoření vhodných podmínek vzdělávání a všestranný rozvoj žáků, včetně zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků, prevence rizikového chování, kariérní poradenství pro žáky, metodická a další podpora pedagogických pracovníků. Služby obecně kladou důraz na důvěrnost jednání a ochranu osobních dat klientů.

Škola má zpracovanou vnitřní směrnici o poskytování služeb školního poradenského pracoviště na zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole

Jde především o služby související s následujícími aktivitami:

 • podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků,
 • podpora žáků s výchovnými problémy či vzdělávacími obtížemi,
 • podporu sociálního začleňování žáků z odlišného prostředí nebo odlišných podmínek,
 • spolupráce se zákonnými zástupci,
 • spolupráce s jinými školskými zařízeními,
 • metodická podpora učitelům,
 • tvorba, realizace a vyhodnocování preventivních programů,
 • prevencí rizikového chování a školní neúspěšnosti,
 • včasná diagnostika a intervence při problémech žáků,
 • kariérové poradenství.

Směrnice o poskytování služeb školním poradenským pracovištěm

Aktuální znění je ke stažení zde.

Poradenství

Odkazy na užitečné stránky zabývající se prevencí RCH:

Kontakty na odborná pracoviště regionu:

 • Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) – Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
  tel.:     499 318 238
  mobil: 603 325 068

Manželská a rodinná poradna

tel.:       499 814 890
mobil:   731 441 264

Ambulance klinické psychologie, psychiatrie a dětské psychiatrie

mobil:   725 099 630

 • Střediska výchovné péče:

SVP Varianta Trutnov
tel.:       491 521 519
mobil:   731 389 631

SVP Podpora Rudník (Hostinné)
tel.        499 441 482
mobil:   775 866 809

SVP Kompas Náchod
mobil:   602 133 163

 • Dětští kliničtí psychologové:

PhDr. Lenka Hüblová, Trutnov
mobil:    603 717 765

Mgr.Bc. Klára Borůvková, Trutnov
mobil:      739 005 796

Mgr. Lenka Stránská, Dvůr Králové nad Labem
mobil:    606 048 696

Mgr. Jana Cozlová, Náchod
mobil:   602 119 926

 • Psychologické poradenství a terapie (placené)

Mgr. et Mgr. Jana Jebousková, Dvůr Králové nad Labem
mobil:    776 023 439

Mgr. et Mgr. Daniela Šrámková, DiS., Dvůr Králové nad Labem
mobil:     774 202 456

 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střelka – Farní charita Dvůr Králové nad Labem

  mobil:    731 604 695

 • Informační a poradenské středisko

  http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/ips
publikováno: 17. 1. 2024 17:53, Ladislav Provazník