Vítejte na stránkách ZŠ Dukelských bojovníků a MŠ Dubenec.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Provoz školní družiny a klubu

Provoz školní družiny

Ranní družina (provoz před zahájením vyučování) je od 6.30 do 7.15 hodin. Ranní družina je přístupna všem žákům čekajícím na výuku. Běžný provoz je po ukončení vyučování dle rozvrhu jednotlivých tříd a pokračuje do 16.30 hodin.

Kapacita

Školní družina má tři oddělení. Dvě oddělení jsou naplňována do počtu třiceti žáků a třetí do počtu dvaceti žáků. Při zápisu do školní družiny jsou upřednostňováni žáci nižších ročníků.

Poplatek

Poplatek za školní družinu činí 400 Kč na pololetí.

Vychovatelky

1. oddělení:

2. oddělení:

3 oddělení:

vedoucí vychovatelka:
Bc. Jana Šebková
e-mail: sebkova@zsdubenec.cz
tel: 725 835 948


Monika Vaníčková
e-mail:vanickova@zsdubenec.cz
tel.: 723 591 641


Bc. Anežka Freislebenová
e-mail:freislebenova@zsdubenec.cz 
tel: 737 731 773

Provoz školního klubu

Běžný provoz je od 11:45 do 14:30 h. Poté mají žáci možnost přejít do oddělení ŠD, která má provoz do 16:30 h.

Kapacita

Školní klub má kapacitu 15 žáků. Slouží pro žáky 2. stupně v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Při zápisu do školního klubu budou dle potřeby upřednostňováni žáci 5. ročníku.

Poplatek

Poplatek za školní klub činí 400 Kč na pololetí.

Vychovatelky

Bc. Anežka Freislebenová
e-mail: freislebenova@zsdubenec.cz
tel.: 737 731 773

Věra Podolníková
e-mail: podolnikova@zsdubenec.cz
tel.: 732 437 113

publikováno: 13. 10. 2022 18:47, Martina Jonešová