Vítejte na stránkách ZŠ Dukelských bojovníků a MŠ Dubenec.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Provoz školní družiny a klubu

Provoz školní družiny

Ranní družina (provoz před zahájením vyučování) je od 6:30 do 7:15 hodin. Ranní družina je přístupna všem žákům čekajícím na výuku. Běžný provoz je po ukončení vyučování dle rozvrhu jednotlivých tříd a pokračuje do 16:30 hodin.

Kapacita

Školní družina má tři oddělení. Dvě oddělení jsou naplňována do počtu třiceti žáků a třetí do počtu dvaceti žáků. Při zápisu do školní družiny jsou upřednostňováni žáci nižších ročníků.

Poplatek

Poplatek za školní družinu činí 500,- Kč na pololetí.

Vychovatelky

1. oddělení:

2. oddělení:

3 oddělení:

vedoucí vychovatelka:
Bc. Jana Šebková
e-mail: sebkova@zsdubenec.cz
tel: 725 835 948

Monika Vaníčková
e-mail:vanickova@zsdubenec.cz
tel.: 723 591 641

Bc. Anežka Freislebenová
e-mail: freislebenova@zsdubenec.cz 

Provoz školního klubu

Běžný provoz je uzpůsoben dle rozvrhu hodin od 11:00 do 13:00 h. Poté mají žáci možnost přejít do oddělení ŠD, která má provoz do 16:30 h. nebo po domluvě zůstat pod dohledem asistentky pedagoga.

Kapacita

Školní klub má kapacitu 15 žáků. Slouží pro žáky 2. stupně v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Při zápisu do školního klubu budou dle potřeby upřednostňováni žáci 5. ročníku.

Poplatek

Poplatek za školní klub činí za 2. pololetí 200,- Kč. Poplatek musí být uhrazen na účet školy do 20. února.

Vychovatelka

Veronika Koprdová
e-mail: koprdova@zsdubenec.cz
tel.: 773 692 686


publikováno: 12. 4. 2024 11:50, Ladislav Provazník