Vítejte na stránkách ZŠ Dukelských bojovníků a MŠ Dubenec.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Informační deska

ŠVP - společné informace

datum vyvěšení: 1. 3. 2024

ŠVP - předměty I. stupeň

datum vyvěšení: 1. 3. 2024

ŠVP - předměty II. stupeň

datum vyvěšení: 1. 3. 2024

Výroční zpráva 2022-23

datum vyvěšení: 1. 11. 2023

Školní poradenské zařízení

datum vyvěšení: 1. 10. 2023

Řád školní družiny

datum vyvěšení: 1. 9. 2023

Vnitřní řád školní družiny

Školní řád

datum vyvěšení: 1. 9. 2023

Minimální preventivní program

datum vyvěšení: 1. 9. 2023

Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny

datum vyvěšení: 19. 6. 2023

V případě, že odchod ze ŠD se liší od znění v zápisním lístku.

Květinky

datum vyvěšení: 24. 5. 2023

Žádost o uvolnění žáka z vyučování

datum vyvěšení: 23. 8. 2021

Pro uvolnění žáka z vyučování, které bude delší než dva dny, využijte níže přiložený formulář, který vyplňte a přineste do školy. Nebo oscanujte a zašlete na mail reditelka@zsdubenec.cz.

Žádost o uvolnění žáka z vyučování z důvodu odjezdu autobusu

datum vyvěšení: 23. 8. 2021

Pro uvolnění žáka z důvodu odjezdu autobusu využijte přiložený formulář, který následně přineste do školy.

 

Žádost o přestup žáka základní školy

datum vyvěšení: 23. 8. 2021

V případě žádosti o přestup žáka na jinou základní školu využijte níže přiložený formulář. S přestupem musí vždy souhlasit oba zákonní zástupci. Žádost tedy podepisují oba zákonní zástupci.

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

datum vyvěšení: 23. 8. 2021

Pro žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání použijte níže přiložený soubor

 

Žádost o odklad povinné školní docházky

datum vyvěšení: 23. 8. 2021

Pro odklad školní docházky využijte formulář níže.