Vítejte na stránkách ZŠ Dukelských bojovníků a MŠ Dubenec.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Vyhledávání

voda

Nalezeno: 598 výsledků

Školní klub

Školní klub

Provoz školního klubu

Běžný provoz je od 11:00 do 13:00 h.

Kapacita

Školní klub má kapacitu 15 žáků.Slouží pro žáky 2. stupně v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Při zápisu do školního klubu budou dle potřeby upřednostňováni žáci 5. ročníku.

Výše úplaty

Výše úplaty ve ŠD je od 1. 9. 2024 stanovena na 700,- Kč za pololetí, ve ŠK na 400,- Kč za pololetí.
Platba se provádí přednostně převodem na účet školy 115-2799330287/0100, za 1. pololetí do 20. 9. příslušného školního roku a za 2. pololetí do 20. 2. příslušného roku. Výjimečně v hotovosti u vychovatelky ŠD po předchozí domluvě, ta poté vybranou úplatu odevzdá v ředitelně školy účetní, včetně seznamu platících žáků.

Organizace školního roku

obsah stránky

Hlavní prázdniny pro šk. rok 2023/2024

od soboty 29. 7. 2024 do neděle 1. 9. 2024

Organizace školního roku 2024/2025

Kontakty

Základní škola Dubenec

Úplný název: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec

Poplatek za školku

Školní rok 2023/2024

Směrnice pro stanovení výše poplatku za školní rok 2023/2024 najdete v níže přiloženém dokumentu:

Výsledky zápisu

Seznam registračních čísel dětí přijatých do mateřské školy pro školní rok 2024/2025:

MS04/2024

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025

Zápis do mateřské školy proběhne ve čtvrtek 9. května 2024 od 9:30 do 11:30 v budové mateřské školy na adrese Dubenec 239

Organizace školního roku

Sdělení ředitelky školy

Mateřská škola v Dubenci bude ve školním roce 2023/2024 uzavřena v těchto termínech:
pátek 29. 09. 2023 (ředitelské volno ZŠ)
čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2023 (podzimní prázdniny)
sobota 23. 12. 2023 - úterý 2. 1. 2024 (vánoční prázdniny)
11. - 17. 3. (jarní prázdniny - omezený provoz na jednu třídu)
čtvrtek 28. 3. 2024 - nástup v úterý 2. 4. 2024
(velikonoční prázdniny)
Uzavření mateřské školy je vyhlášeno se souhlasem zřizovatele.

Výsledky zápisu 2024

Seznam registračních čísel žáků přijatých do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

ZS02/2024

Školní poradenské pracoviště

Na škole funguje školní poradenské pracoviště, jeho úkolem je poskytovat poradenské služby ve škole především žákům a jejich zákonným zástupcům (rodičům). Poskytování služeb je pro žáky i jejich zákonné zástupce bezplatné. Pracoviště dále poskytuje poradenské a konzultační služby pedagogům, spolupracuje kromě žáků a zákonných zástupců také s učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky školy. V konkrétních záležitostech zajišťuje pracoviště koordinaci a spolupráci s jinými školskými zařízeními (např. pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem).

Provoz školní družiny a klubu

Provoz školní družiny

Ranní družina (provoz před zahájením vyučování) je od 6:30 do 7:15 hodin. Ranní družina je přístupna všem žákům čekajícím na výuku. Běžný provoz je po ukončení vyučování dle rozvrhu jednotlivých tříd a pokračuje do 16:30 hodin.

Předškolička

Setkání s písničkami a tělocvičnou

Zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče na předškoličku, která se koná ve čtvrtek od 16:00 do 17:00. Přijďte se seznámit s naší školou a učiteli.

JARNÍ STEZKA NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

Udělejte si čas a vydejte se se šifrou za jarem.

Budete potřebovat pouze chuť luštit a dozvědět se něco nového, tužku a lístek se symboly, který najdete na dveřích školy.

ZÁPIS DO MŠ

Zápis do mateřské školy se koná ve středu 3. 5. 2023 od 8:00 do 12:00 hodin v budově mateřské školy č. p. 239.

PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL

Zveme žáky a jejich rodiče na Veletrh středních škol do společenského centra UFFO v Trutnově, kde se dozvíte užitečné informace o středních školách a jejich oborech. Tyto informace Vám mohou pomoct při výběru budoucího studia. Veletrh se koná dnes, tj. 6. října, do 18 hodin a zítra, tj. 7. října, od 8 do 12 hodin.

PAPÍR V DUBENCI

Zveme Vás na další ročník soutěžní výstavy papírových modelů do Základní školy v Dubenci. Soutěž je součástí Papírové ligy CPM a zároveň zde proběhne Mistrovství ČR v kategorii lodí.  V Dubenci je opět vyhlášena speciální kategorie „Rozhledny ČR“. K vidění budou také modelová kolejiště.

SE SVĚTÝLKY ZA STRAŠIDLY

Zveme Vás na tradiční akci pro mladší školáky a odvážné předškoláky.

Začínáme na nádvoří školy podle harmonogramu na plakátu.

VÝSTRAŽNÁ STÁVKA

Dne 27. 11. 2023 se naše škola připojí k výstražné stávce.
Z tohoto důvodu není možné zajistit provoz školy, proto ředitelka školy vyhlásila na pondělí 27. 11. ředitelské volno a pro žáky nebude výuka.

Děkujeme za pochopení!

VÁNOČNÍ DÍLNY

Srdečně Vás zveme do prostor základní školy na tradiční vánoční dílny.

VÁNOČNÍ KONCERT

Zveme Vás na tradiční VÁNOČNÍ KONCERT do kostela sv. Josefa v Dubenci.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Zveme všechny předškoláky k zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025.

ČARODĚJNICKÝ DEN

Školní družina a klub pořádá Čarodějnický den plný her a soutěží.

Kostýmy čarodějnic a čarodějů jsou vítány!

DRUŽINA MÁ TALENT

Ukaž co v tobě je.

S čím budete vystupovat nahlaste prosím v družině.

POSLEDNÍ PŘEDŠKOLIČKA

Setkání na školní zahradě.

Rodiče dostanou informace pro nástup prvňáčků do naší školy.

Turistika MŠ po Dubenci

Turistika po Dubenci s pobytem na dětském hřišti

Je září a děti z mateřské školy jdou na první turistiku. Procházíme Dubenec, poznáváme významná místa v Dubenci a domovy našich kamarádů. Náš cíl je dětské hřiště v dolním Dubenci. Celý den nás provázelo příjemné počasí, nechyběla dobrá a zdravá svačinka, a také bylo dostatek času na dovádění na hřišti. A v dálce jsme pozorovali Chotěborky. Tam snad někdy příště.

TURISTIKA MŠ K RYBNÍKU

Poslední letní den se Borůvky vypravily na turistickou procházku až k libotovskému rybníku. Děti dostaly na cestu mapu, aby mohly sledovat trasu. Cesta přes les je zavedla až k poli, kde se sklízela řepa. Chvilka pozorování a otázek se protáhla o svačinu. Pak už děti dorazily k libotovskému rybníku. Společně s paní učitelkou tak objevily pěkné místo v okolí, kam můžou bez potíží dojít.

ADAPTAČNÍ NOC

Adaptační nocleh 6. třídy
Přestup na druhý stupeň ZŠ s sebou přináší nejen větší objem učiva, nové učitele, ale i zvýšené nároky na samostatnost a současně i na schopnost spolupracovat v týmu. K snadnějšímu startu na druhém stupni a k navázání vztahu s novou třídní učitelkou měl přispět "Adaptační nocleh ve škole". Uskutečnil se z pátku 17. 9. na sobotu 18. 9. a zúčastnili se ho všichni šesťáci, jejich třídní učitelka Lucie Baliharová i asistentka pedagoga Jana Šimová. Program byl nabitý. Pro žáky byla připravena řada aktivit podporujících vzájemné poznávání, spolupráci, osobnostní rozvoj. Během her se žáci učili spolupracovat v týmu, rozvíjeli vnímavost a empatii a samozřejmě se i výborně bavili. Společně strávený čas rychle utekl, zda cíle adapťáku byly naplněny, ukáže čas.

PROJEKT VČELA

Zajímavý projekt s názvem Včela připravila pro páťáky absolventka naší školy Míša Všetečková,  v současné době studentka učitelství. Ve čtyřech dnech se podařilo třídu pomocí her, soutěží, kvízů a různých forem týmové práce seznámit se životem tohoto užitečného hmyzu i se související ochranou životního prostředí. Vyvrcholením projektu bylo závěrečné rozluštění detektivního příběhu a odhalení „zloděje medu“.

BAREVNÝ TÝDEN

Žlutá, červená a zelená s modrou – to se nám ti prvňáci pěkně vybarvili!

KRÁSNÉ A ZDRAVÉ MANDALY

Děti ve družině se pustily do prvního letošního „vaření“, a to se povedlo na jedničku. Vlastnoručně připravená svačinka nejlépe chutná. Děkujeme rodičům za suroviny.

STARÁ STAVEBNICE

Paní učitelka v 1. třídě vytáhla starou dřevěnou stavebnici. Pamatujete ji taky? Je v ní mnoho dřevěných dílků různých tvarů a barev. Dílky jsou v pořádku, jen krabičky se za ty roky už trochu rozpadly. Děti si se stavebnicí dlouho vyhrály. Jejich prstíčky jsou po takové hře zase trochu obratnější.

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Dnes jsme ve škole přivítali zástupkyni z organizace Loono, která sdružuje tým mladých lékařů a studentů medicíny a jejím cílem je skrze workshopy a webináře ve školách, firmách i na festivalech vzdělávat veřejnost v prevenci závažných onemocnění a v oblasti duševního zdraví. A právě program na podporu duševního zdraví (Dobré nitro) absolvovali žáci druhého stupně. Lektorka žáky seznámila s příznaky duševních nemocí, vyvrátila zažité mýty o těchto nemocech, poradila, jak se o své duševní zdraví starat, jak psychickým nemocem předcházet a co dělat, když vnímáme, že s naší duševní pohodou není vše v pořádku.

SKLIZEŇ V MŠ

MALÍ ZAHRADNÍCI

Letošní rok byl pro pěstování jak ve skleníku, tak na záhoncích velice úspěšný. Na záhoncích děti sklidily mrkev, cibuli, červenou řepu, cukety a několik dýní. Ve skleníku však sklizeň ještě nekončí, děti stále ještě úspěšně sklízí rajčata, papriky a dokonce i okurky.

FINANČNÍ FRAMOTNOST

Ve čtvrtek 30. 9. neměli žáci druhého stupně klasickou výuku. Účastnili se projektového dne zaměřeného na finanční gramotnost. Pod vedením lektorů ve skupinách připravovali rodinný rozpočet.

ČTEME VE DRUHÉ TŘÍDĚ

Knížky a čtení ve druhé třídě

Stále čteme a čteme, abychom už brzo četli stejně dobře jako naši rodiče. Při pěkném počasí můžeme číst i venku v altánu. A navíc jsme se vypravili do dubenecké knihovny. Paní knihovnice nás seznámila se systémem uspořádání knížek a ukázala nám, jak si vybrat knížku vhodnou pro náš věk. Nakonec jsme si vybrali knížku pro čtení doma i ve škole.

VÁHY VE VČELÍNĚ

Ve čtvrtek 7. 10. jsme instalovali digitální váhy pod dva úly. Pro správné zapojení bylo potřeba udělat ve včelínu určité úpravy. Nyní již vše funguje a brzy vás seznámíme s výsledky měření.

OVOCE A ZELENINA V MŠ

Týden vyprávění, her i tvoření s ovocem a zeleninou právě proběhl. Děti umí ovoce a zeleninu nejen pojmenovat, ale i zpracovat. Krájení zeleniny na salát byl hračkou a tvoření dortu z jablíček zvládly děti také hravě. Dort byl sladkou tečkou za pátečním obědem. 

ZÁŘÍ V MŠ U SKŘÍTKŮ

Září u Skřítků proběhlo v duchu seznamování s novými kamarády,  prostředím a režimem mateřské školy. Prvotní obavy z neznámého se dětem ze Skřítků podařilo zdárně překonat. Co na ně v mateřské škole čeká teď? Spousta poznávání, objevování, her, zábavy, radosti a kamarádů.

AHOJ NOVÍ KAMARÁDI V MŠ

První část adaptačního procesu na MŠ, která byla pro nové Skřítky značně psychicky, emocionálně a mnohdy i fyzicky náročnější než pro protřelé světáky z Borůvek, měly 23. září obě třídy již úspěšně za sebou, tudíž uzrál čas nahlédnout „k sousedům“, navázat nová přátelství a užít si trochu zábavy i v jiném prostředí. Proto obě třídy uskutečnily vzájemnou objevnou návštěvu, kdy si po prvotním krátkém seznámení vyměnily na jedno krátké dopoledne svoje třídy. Nadšení bylo veliké a spokojenost všech dětí se mu rovnala.  

EXKURZE DO ZŠ

V pátek 24. září se v rámci adaptačního procesu vydali Skřítkové na malý průzkum velmi blízkého prostředí základní školy. Navštívili kancelář paní vedoucí školní jídelny, nahlédli do kuchyně k paním kuchařkám, vhlédli do výuky 3. třídy, navštívili paní ředitelku v jejím království a na pozvání druháčků se zúčastnili malé části tělesné výchovy. Prohlídka byla na zážitky bohatá a všem Skřítkům se velmi líbila.

MALÍ ZAHRADNÍCI V MŠ

Naši malí zahradníci se pustili do pěstování bylinek. Starali se o rostlinky, které si do truhlíků sami vysadili. Pozorovali, jak rostou, jak se mění, co potřebují. Učili se chápat důležitost pravidelné péče. Protože jsou správní hospodáři, společnými silami se postarali o „zazimování“ rostlinek v truhlících do skleníku.   

PRVNÍ POUŠTĚNÍ DRAKA V MŠ

Vyletěl si pyšný drak vzhůru do oblak… aneb jak lépe využít větrné dopoledne a užít si spoustu radosti? No přeci na louce s drakem!

ŠITÍ ZÁSTĚR

Před začátkem vaření a pečení si připravujeme klasickou zástěru.

Základní škola

Jak se žije ve škole

Naši žáci se vzdělávají v příjemném, zdravém a klidném venkovském prostředí bez hlučné silniční dopravy. Všechny součásti školy jsou pod jednou střechou – tři oddělení školní družiny, jedno oddělení školního klubu i školní jídelna. Budova je obklopena zrekonstruovanou zahradou s venkovní učebnou a pískovištěm, včelínem, hmyzím domkem a venkovní pecí na keramiku. Sportovní travnaté hřiště s běžeckou dráhou a workoutovým hřištěm je přímo za školou.

Kontakty

Základní škola Dubenec

Úplný název: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec

Mateřská škola

Naše mateřská škola je součástí základní školy. Poskytuje vzdělání ve dvou budovách. První třída je v budově základní školy a druhá třída je v budově mateřské školy.

Zaměstnanci školy

Personální obsazení v roce 2023-2024

Vedení školy: 

Ředitelka školy
Mgr. Martina Jonešová

Zástupce ředitele
Ing. Ladislav Provazník

Školní družina a klub

Školní družina

Školní družina je místo, kde si děti hrají, odpočívají, tvoří, sportují, soutěží, pracují na zajímavých projektech, navazují nová přátelství. Obě oddělení jsou vybavena spoustou zajímavých her a hraček.

Ceník stravování

věk

dotovaná cena

plná cena

žáci 7 - 10 let

22,- Kč

66,- Kč

žáci 11 - 14 let

25,- Kč

69,- Kč

žáci 15 let

Seznam alergenů

1. Obiloviny obsahující lepek, konkrétně:

pšenice (například špalda a khorasan), žito, ječmen, oves nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich, kromě:

a) glukózových sirupů na bázi pšenice, včetně dextrózy (1)
b) maltodextrinů na bázi pšenice (1)
c) glukózových sirupů na bázi ječmene
d) obilovin použitých k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu zemědělského původu.

Provoz školní družiny a klubu

Provoz školní družiny

Ranní družina (provoz před zahájením vyučování) je od 6:30 do 7:15 hodin. Ranní družina je přístupna všem žákům čekajícím na výuku. Běžný provoz je po ukončení vyučování dle rozvrhu jednotlivých tříd a pokračuje do 16:30 hodin.

Školní klub

Školní klub

Provoz školního klubu

Běžný provoz je od 11:00 do 13:00 h.

Kapacita

Školní klub má kapacitu 15 žáků.Slouží pro žáky 2. stupně v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Při zápisu do školního klubu budou dle potřeby upřednostňováni žáci 5. ročníku.

Výše úplaty

Výše úplaty ve ŠD je od 1. 9. 2024 stanovena na 700,- Kč za pololetí, ve ŠK na 400,- Kč za pololetí.
Platba se provádí přednostně převodem na účet školy 115-2799330287/0100, za 1. pololetí do 20. 9. příslušného školního roku a za 2. pololetí do 20. 2. příslušného roku. Výjimečně v hotovosti u vychovatelky ŠD po předchozí domluvě, ta poté vybranou úplatu odevzdá v ředitelně školy účetní, včetně seznamu platících žáků.