Vítejte na stránkách obce Obec Dubenec, chcete si nastavit zobrazení?

Ceník stravování

žáci 7 - 10 let

20,- Kč za jeden oběd

žáci 11 - 14 let

23,- Kč za jeden oběd

žáci 15 let

25,- Kč za jeden oběd

cizí strávníci

63,- Kč za jeden oběd

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku – 1.9.- 31.8. - ve kterém dosahují výše uvedeného věku.

Platby obědů na měsíc

7 - 10 let

360,00 Kč

11 - 14 let

414,00 Kč

15 let

450,00 Kč

Do 25. v měsíci na následující měsíc.

Zálohově na účet 260313118/0300 do 25. v měsíci na následující měsíc.

Variabilní symboly zůstávají žákům i dětem po celou dobu docházky stejné.
Vydávají se v kanceláři školní jídelny při nástupu do školy spolu s čipem. Záloha na čip je 50,- Kč.

Čaj ke svačině se připlácí 300,- Kč na rok.
Platba v září, samostatně z účtu, variabilní symbol stejný jako u stravného.


Za ŠJ Dubenec
Jana Matějčková tel. 499 694 129

aktualizováno: 5. 1. 2022 16:53, Ladislav Provazník