Vítejte na stránkách ZŠ Dukelských bojovníků a MŠ Dubenec.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Ceník stravování

věk

dotovaná cena

plná cena

žáci 7 - 10 let

20,- Kč

60,- Kč

žáci 11 - 14 let

23,- Kč

63,- Kč

žáci 15 let

25,- Kč

65,- Kč

cizí strávníci

67,- Kč za jeden oběd

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku – 1.9.- 31.8. - ve kterém dosahují výše uvedeného věku.

Platby obědů na měsíc

7 - 10 let

340,00 Kč

11 - 14 let

391,00 Kč

15 let

425,00 Kč

Do 25. v měsíci na následující měsíc.

Zálohově na účet 260313118/0300 do 25. v měsíci na následující měsíc.

Variabilní symboly zůstávají žákům i dětem po celou dobu docházky stejné.
Vydávají se v kanceláři školní jídelny při nástupu do školy spolu s čipem. Záloha na čip je 50,- Kč.

Čaj ke svačině se připlácí 300,- Kč na rok.
Platba v září, samostatně z účtu, variabilní symbol stejný jako u stravného.


Za ŠJ Dubenec
Jana Matějčková tel. 499 694 129

aktualizováno: 28. 2. 2023 09:57, Ladislav Provazník