Vítejte na stránkách obce Obec Dubenec, chcete si nastavit zobrazení?

Galerie

  • Ladislav Provazník

Vzpomínáme na Vánoce u „Borůvek“.

Vánoční besídka

PRVNÍ ČÁST

DRUHÁ ČÁST

TŘETÍ ČÁST

  • Ladislav Provazník

Ještě před koncem roku si členové včelařského kroužku vyrobili svíčky z pravého včelího vosku. Vyráběli svíčky z mezistěn i svíčky lité.

  • Ladislav Provazník

Druhý vyučovací den v novém roce bylo ve škole hodně odpadků a popelnic. V rámci projektového dne "TONDA OBAL NA CESTÁCH" je žáci třídili a dověděli se, jak se s vytříděným odpadem nakládá.

Děti ze Skřítků se rozloučily s adventním časem. Celý týden je při všech aktivitách provázely postavy Tří králů. Děti vyráběly královskou korunu, zahrály deskovou hru se Třemi králi, při cvičení zdolaly cestu do Betléma, na vycházce je čekala bojovka s úkoly, které malí králové plnili. A na konec společná koleda Tří králů.

  • Ladislav Provazník

Děti ze Skřítků nezapomněly ani na zvířátka. Ve školce vyrobily z kousků ovoce a chleba dobrůtkové závěsy, kterými ozdobily v lese stromek. Do krmelce pak připravily pro zvířátka pohoštění v podobě kaštanů a žaludů. Aby byly Vánoce svátkem radosti a hojnosti i pro ně.

  • Ladislav Provazník

Vánoce se blíží a ani v letošním roce děti od Borůvek nezapomněly na zvířátka v lese. Donesená jablíčka a mrkvičky děti uložily jak ke krmelci, tak i na blízký stromeček. Po zpěvu koledy popřály děti zvířátkům veselé Vánoce a měly radost z dobrého skutku.                       

zapsala: K. Dohnalová;;

  • Ladislav Provazník

Zdobení stromečku u Skřítků

Jaké by byly Vánoce bez voňavého stromečku! Letos na děti ze Skřítků čekal malý smrček přímo u Pepíčka na zahradě.  Děti si nejen samy vybraly, pomohly pořezat, ale i společnými silami donesly do školky. Zdobení stromečku a rozsvěcení světýlek navodilo ve třídě tu správnou předvánoční náladu. Děkujeme paní Kneiflové za darování stromečku a Pepíkovi za pozvání na svoji zahradu.

  • Ladislav Provazník

V adventním čase jsme se vypravili na návštěvu kostela, kde si děti prohlédly interiér, pokusily se spočítat andílky a zazpívaly si jednu z koled. Cestou jsme si prohlédli dřevěný betlém před obecním úřadem. Počasí nám sice moc nepřálo, ale i přesto jsme se vánočně naladili a cestu bez potíží zvládli.                                              

zapsala: K. Dohnalová;