Vítejte na stránkách ZŠ Dukelských bojovníků a MŠ Dubenec.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

FOTOGALERIE

  • Martina Jonešová

Pasování předškoláků na školáky

S blížícím se koncem školního roku jsme se v MŠ loučili s předškoláky, budoucími prvňáčky. Slavnostní rozloučení  „Pasování na školáky“ proběhlo v pátek 14. 6. na Obecním úřadě v Dubenci. Všichni zúčastnění si společně s dětmi tento jedinečný okamžik moc užili. Děti nyní čeká další důležitá a krásná etapa v jejich životě. Všem přejeme hodně štěstí a úspěchů v jejich dalším počínání a věříme, že každému z nich zůstane nejedna krásná vzpomínka na společné chvíle strávené v MŠ.

zapsala: M. Vanclová

  • Ladislav Provazník

Výlet do pražské zoo

V úterý 4. června se žáci deváté třídy vydali do pražské zoologické zahrady. Cesta vlakem byla klidná a příjemná a v Praze na ně čekalo ideální počasí. Po procházce mezi výběhy a pavilony zbyl čas i na krátkou návštěvu Václavského náměstí a rychlé občerstvení.

Výlet si všichni užili a domů se vraceli sice trochu unavení, ale spokojení.

zapsala: R. Smíšková

  • Ladislav Provazník

Turistický kurz

   Turistický kurz sedmého ročníku proběhl od 26. 5. do 31. 5. 2024 v Krkonoších. Ubytováni jsme byli v penzionu Říp ve Velké Úpě. Program celého kurzu byl velice pestrý a zajímavý (5 pěších výšlapů, hodina plavání v krytém bazénu a dvě hodiny bowling). Počasí nám přálo, takže se podařilo uskutečnit většinu z plánovaných aktivit.

   Po nedělním ubytování a rozdělení pokojů jsme vyrazili na průzkum blízkého okolí. Po večeři byla většina žáků natěšena na sledování finálového zápasu se Švýcary, a tak nedělní večer proběhl v duchu fandění.

   Z hlediska výkonosti byla třída v pondělí ráno rozdělena do dvou skupin. Skupina I absolvovala dva náročné výstupy (Sněžka, Černá hora). Skupina II absolvovala jeden náročný výstup (Thámovy Boudy). Smíšená skupina absolvovala náročný výstup na Portášovy Boudy a celá třída realizovala trasu Pomezní Boudy-penzion Říp přes Janovy Boudy. Skupina I ušla celkem 44 km (převýšení 920 m, 616 m, 136 m,123 m). Skupina II ušla celkem 33 km (převýšení 349 m, 142 m, 136 m, 123 m). Smíšená skupina navíc urazila 9 km s převýšením 379 m při túře na Portášovy Boudy přes Janovy Boudy. Pro regeneraci svalů dolních končetin byla prováděna každý den dobrovolná koupel ve studené vodě říčky Úpy.

zapsal: V. Lochař

Projektový den – Bezpečí v on-line světě

Ve středu 15. května proběhl na celé naší škole projektový den v rámci Týdne prevence na Královédvorsku.

Celý den začal shromážděním žáků i pedagogických pracovníků v tělocvičně, kde jsme se rozhýbali dřepovačkou na téma digitální zařízení.Poté do velké přestávky každý ročník pracoval samostatně ve své třídě s předem připravenými aktivitami zaměřenými na kyberprostor a bezpečí/hrozby v něm.

Ve druhé části dne se propojil druhý stupeň s prvním a vyrazilo se ven na zahradu. Část žáků z druhého stupně měla na starosti jednotlivá stanoviště, zbylá část žáků dohlížela na menší skupiny prvostupňových dětí, které stanoviště procházely.

Cílem závěrečné aktivity nebylo pouze posbírat písmenka ze stanovišť a vyluštit tajenku, ale také si zopakovat informace z první části dnea dozvědět se další.

zapsala: R. Smíšková

  • Ladislav Provazník

Ve čtvrtek 16. května jsme měli ve škole vzácnou návštěvu - Jency z Filipín. V této zemi je angličtina úředním jazykem, a tak naši žáci měli jedinečnou příležitost konverzovat anglicky. Před vlastní návštěvou jsme si povídali o Filipínách a připravili jsme si otázky. Tento přístup nám umožnil plynule se zapojit do konverzace s Jency a objevit zajímavosti ze života a školství na Filipínách. Děti se tam učí angličtinu už od školky a výuka většiny předmětů probíhá v angličtině. Jency navštívila také čtvrťáky, kteří se nebojácně vyptávali na různé věci a mnozí byli nadšení, že mohli mluvit s rodilým mluvčím. Paní učitelka Lelková zajistila, že se Jency setkala i s našimi třeťáky. Jsme velmi vděční za tuto skvělou příležitost, kterou nám zprostředkovala paní ředitelka.

zapsala: H. Hrušková

  • Ladislav Provazník

Prezentace práce žákyň 8. třídy

Projektový den Bezpečně v online prostoru pokračoval krátce ještě 16. 5., a to promítnutím videa vytvořeného našimi žákyněmi v rámci akce Společná prevence na Královédvorsku od MAS Dvůr Králové nad Labem.

Během čtvrtečního dopoledne dvě Elišky, Bára, Áďa a Týnka představily svoji práci ve všech třídách. Představily téma své práce, proč si ho vybraly a jak na projektu pracovaly.

Děvčata byla za svoji práci odměněna potleskem a pochvalou.

Děkujeme dívkám za jejich dobrovolnou aktivitu a účast na tomto projektu! Věříme, že jim tento projekt nenabídl pouze nové vědomosti a znalosti, ale také nové zkušenosti.

Video s názvem Hating najdete zde:

https://www.facebook.com/100057767795528/videos/1598674004315750/

zapsala: R. Smíšková

  • Ladislav Provazník

MŠ – výlet do Dvora Králové nad Labem – KINO  SVĚT – pásmo animovaných pohádek

Dne 9. 5. jsme se s dětmi vypravili linkovým autobusem do Dvora Králové nad Labem a navštívili  kino Svět. Zde byla pro děti akce pořádaná  DDM Jednička s pásmem animovaných pohádek oblíbených dětských autorů. Následně jsme využili volný čas k pobytu venku na dětském hřišti, kde se děti měly možnost věnovat různým pohybovým aktivitám.

zapsala: M. Vanclová

  • Ladislav Provazník

Z organizace Den pro školu nás v úterý 30. dubna navštívila slečna Nikola Hušáková se svým přítelem panem Martinem Kadlecem, aby nám představili svá povolání.

Slečna Hušáková žákům přiblížila práci dispečera silniční a letecké přepravy, pan Kadlec mluvil o hasičích, což je téma, které je žákům druhého stupně velmi blízké.

S žáky jsme si také přiblížili, jak naše vlastnosti a typ osobnosti ovlivňují výběr střední školy a budoucího zaměstnání.

I když byl celý den pro všechny zúčastněné náročný, věřím, že každý si odnesl něco, co ho zaujalo nebo i překvapilo.

zapsala: R. Smíšková