Vítejte na stránkách ZŠ Dukelských bojovníků a MŠ Dubenec.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Žákovský parlament

Žákovský parlament se může stát efektivním nástrojem v procesu demokratizace prostředí ve škole. Žákům může přinést radost z podílení se na běhu školy, zažití úspěchu ze zvládnuté odpovědnosti, rozvoj občanských a osobnostních dovedností, zažití zkušenostního učení. Žákovský parlament je vhodným nástrojem vedoucím ke změně klimatu, vztahu mezi vedením školy, zaměstnanci a samozřejmě žáky směrem k partnerství, spolupráci, společnému rozhodování i dělbě moci.

Volby do žákovského parlamentu

Ve dnech 30. – 31. 10. 2023 proběhly na naší škole volby do žákovského parlamentu.  Od tohoto nově vzniklého projektu si vedení školy, pedagogičtí pracovníci a samotní žáci slibují prohloubení vzájemné komunikace, vyšší porozumění v oblasti sociálních potřeb a větší zapojení žáků do chodu školy. Voleb se zúčastnili žáci od 4. do 8. třídy. Žáci 9. třídy se vzdali kandidatury. Z předem vytvořených kandidátních listin byli zvoleni vždy 2 zástupci z každé zapojené třídy.

Výsledky voleb

Barbora Skořepová, Stella Bartošová, Šimon Bartoš, Martin Šimek, Anna Křížová, Nikolas Kubant, Vojtěch Hlava, Filip Šima, Kateřina Pavlíčková, Beáta Nováková

První setkání členů žákovského parlamentu:

První zasedání žákovského parlamentu proběhlo 20. listopadu 2023 s panem učitelem Mgr. Jiřím Lepltem. Na začátku zasedání se všichni zúčastnění představili ostatním. Poté si vytvořili vlastní profil, tak aby se i ostatní žáci školy mohli na „parlamentní“ nástěnce seznámit s jejich koníčky, zájmy a důvody kandidatury.
Členové parlamentu již z vlastní iniciativy zjistili od svých spolužáků pár nápadů ke zpříjemnění jejich školní docházky.

Jednalo o tyto nápady a návrhy:
Automat na pití a jídlo ve škole
Větší porce oběda
Pohodlnější Sigma židle
Povolené mobilní telefony o přestávkách
Sportovní velké přestávky pro 1. stupeň

Všechny tyto nápady budou projednány na pedagogické radě a na dalším setkání žákovského parlamentu projednáno s vedením školy.
Členové parlamentu dostali úkol do příštího zasedání: Zjistit od svých spolužáků zájem o sport, ve kterém se utkají na vánočním turnaji.

Druhé setkání členů žákovského parlamentu:

Třetí setkání členů žákovského parlamentu:

publikováno: 3. 4. 2024 13:59, Ladislav Provazník