Vítejte na stránkách obce Obec Dubenec.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle čl. 13 a čl. 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 22016/679

ZŠ Dukelských bojovníků a MŠ Dubenec, příspěvková organizace, IČO: 75017881, (dále jen „ZŠ a MŠ“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje, jakým způsobem zpracovává osobní údaje dětí, žáků, zákonných zástupců dětí a žáků, účastníků řízení a dalších fyzických osob s kterými vejde do styku jako správce v rámci své činnosti související se vzděláváním dle zákona č. 561/2004 Sb. zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „Školský zákon“).

Obsah informací slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o způsobu zpracování osobních údajů. Kompletní dokument je přiložen níže:

Distanční výuka GDPR

Oznámení rodičům a žákům školy o zpracovávání osobních údajů v rámci distanční výuky naleznete v příloze.

aktualizováno: 3. 9. 2021 22:11, Ladislav Provazník