Vítejte na stránkách obce Obec Dubenec, chcete si nastavit zobrazení?

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle čl. 13 a čl. 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 22016/679

ZŠ Dukelských bojovníků a MŠ Dubenec, příspěvková organizace, IČO: 75017881, (dále jen „ZŠ a MŠ“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje, jakým způsobem zpracovává osobní údaje dětí, žáků, zákonných zástupců dětí a žáků, účastníků řízení a dalších fyzických osob s kterými vejde do styku jako správce v rámci své činnosti související se vzděláváním dle zákona č. 561/2004 Sb. zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „Školský zákon“).

Obsah informací slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o způsobu zpracování osobních údajů. Kompletní dokument je přiložen níže:

Distanční výuka GDPR

Oznámení rodičům a žákům školy o zpracovávání osobních údajů v rámci distanční výuky naleznete v příloze.

aktualizováno: 3. 9. 2021 22:11, Ladislav Provazník