Vítejte na stránkách obce Obec Dubenec, chcete si nastavit zobrazení?

Sponzorství

SPONZORSKÉ DARY ŠKOLE

Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec se obrací na všechny případné dárce, kteří by chtěli pomoci škole v jejím dalším rozvoji. Vzhledem k dalším vysokým investicím do zlepšení prostředí pro žáky (např. nové lavice, židle i nábytek v některých třídách) přivítáme finanční dary v jakékoliv výši. Podnikatelé i firmy si mohou darovanou částku odečíst ze svých daní.

Pokud chcete škole pomoci sponzorským darem, obraťte se na ředitelku školy prostřednictvím e-mailu reditelka@zsdubenec.cz nebo na telefonním čísle 499 694 138 nebo 603 493 867.

Předem děkujeme případným sponzorům.

Ve školním roce 2019/2020 jsme požádali naše spádové obce o možný finanční dar k zakoupení nových výukových pomůcek a dalšímu rozvoji školy. V příloze naleznete přehled o finančních darech i nákupu.

Našim sponzorům moc děkujeme za spolupráci a podporu naší školy. Velice si vážíme jakékoli přispěné částky.

aktualizováno: 3. 9. 2021 22:11, Ladislav Provazník