Vítejte na stránkách ZŠ Dukelských bojovníků a MŠ Dubenec.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Projekty

Digitalizujeme školu 2024

I v roce 2024 čerpáme finanční prostředky z Národního plánu obnovy na PREVENCI DIGITÁLNÍ PROPASTI - zakoupení digitálních zařízení a doplňků. 

Skutečně zdravá škola

Mezinárodně oceňovaný program, který naší škole zajistí kvalitní stravování a vzdělávání o jídle. 
Skutečně zdravá škola - Program Skutečně zdravá škola (www.skutecnezdravaskola.cz)

Podpora ZŠ a MŠ Dubenec IV

Digitalizujeme školu 2022 - 2023

Digitalizujeme školu - dotace z Národního plánu obnovy

Doučování žáků škol

Tento projekt je zaměřen na cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.

Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU.

www.doucovani.edu.cz

Online lekce s rodilým mluvčím

Jazyková škola Easyspeak

Projekt skupinové online lekce v anglickém jazyce s rodilým mluvčím budou probíhat ve školním roce 2021/2022 pro žáky 8. a 9. ročníku

Odkaz na webové stránky: is-easyspeak.cz

Podpora ZŠ a MŠ Dubenec III

Projekt probíhá od roku 2021 a bude ukončen v srpnu 2023. Je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.
Podrobnosti o projektu naleznete níže:

Fond Sidus vracíme dětem úsměvy

Již několik let vracíme dětem úsměvy. Pořádáme sbírku na pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace a ke zlepšení kvality jejich běžného života.
Certifikát k nahlédnutí níže:

Distanční výuka 2020

V roce 2020 jsme čerpali finanční podporu na vybavení digitálními technologiemi z programu Národního plánu obnovy ze státního rozpočtu, které byly následně proplaceny z EU.

Remobil

Neziskový projekt sběru nepotřebných mobilních telefonů.
Hlavním cílem je změna stavu, kdy se telefony hromadí v domácnostech a znamenají tak do budoucna enviromentální problém. Proto se snažíme všem nabídnout co nejjednodušší způsob jak se nepotřebných telefonů zbavit. Zároveň se z každého telefonu přispívá 10 Kč na charitativní účely a díky recyklaci mobilů dochází k opětovnému využití surovin. To v součtu znamená například významné úspory vody a snížení produkce ekvivalentu CO². Oboje vzniká nebo se spotřebovává při těžbě nerostných surovin nutných pro výrobu, například nových mobilních telefonů.

Naše škola se do projektu zapojuje každoročně. Ve školním roce 2019/2020 jsme sebrali 92 nepotřebných mobilních telefonů a podpořili jsme tak částkou 920 Kč aktivity pro Jedličkův ústav a školy.

Sportuj ve škole

Projekt realizovaný Asociací školních sportovních klubů České republiky, podporuje pohyb dětí na prvním stupni základních škol. Projekt nabízí hodiny pohybu navíc a rozvíjí pohybovou gramotnost dětí. To vše zdarma. Lektoři učí děti základům oblíbených sportů, jakými jsou např. basketbal, volejbal či fotbal.

Aktivní škola

Certifikát Aktivní škola, portál Proškoly.cz, nabízí ucelenou řadu výukových testů, sociometrických dotazníků, pracovních listů, kvízů a formulářů pro mateřské, základní a střední školy. Žáci mají vlastní přístupová hesla k možnému přihlášení.
Certifikáty k nahlédnutí níže:

Podpora ZŠ a MŠ Dubenec II

Projekt probíhá od roku 2019 a bude ukončen v únoru 2022. Je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.
Podrobnosti o projektu naleznete níže:

Podpora ZŠ a MŠ Dubenec

Projekt probíhal v letech 2017 - 2019, byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu byl rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Podrobnosti o projektu naleznete níže:

Podpora společného vzdělávání

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Podrobnosti naleznete níže:

Rodiče vítáni

Tento certifikát získají školy, které splňují jasná kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola otevřená rodičům - rodiče otevření škole.

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky.

Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci.

Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám.

Ovoce a zelenina do škol a mléko do škol

Programy spojené s distribucí mléčných produktů za dotované ceny pro školní děti a v případě „Ovoce do škol“ s poskytnutím ovocné i mléčné svačiny zdarma 1 x týdně.
Stále probíhající projekt.


Škola na dotek

Projekt zacílený na pedagogické pracovníky školy, v jehož rámci byli učitelé proškoleni v práci s dotykovými technologiemi a škola byla vybavena odpovídající didaktickou technikou.

Dubenecká škola byla v projektu jednou z partnerských škol vlastního příjemce dotace – Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové n. L..


Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

EU Dukelských bojovníků

Díky zapojení dubenecké základní školy do dotační výzvy MŠMT č. 56 v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se podařilo v druhém říjnovém týdnu zrealizovat jazykový pobyt žáků 8. a 9. třídy v rakouském Lienzu.

Formou vzdělávacích a zážitkových programů zde probíhá každý den poznávání alpské přírody, kultury a historie našich jižních sousedů.

Přidanou hodnotou k atraktivnímu výjezdu tak bude prohloubení jazykových kompetencí žáků přímo v německy mluvícím prostředí.

Finančně poměrně náročný projekt je plně hrazen z dotace ministerstva školství, umožňuje tedy poznávání zahraničí i těm žákům, pro které by jinak mohl být podobný výjezd těžko uskutečnitelný.

Součástí projektu byla také realizace čtenářských dílen v hodinách českého jazyka.

Rorýsí škola

Díky ochraně a budování hnízdišť pro rorýse na školních budovách byl škole udělen certifikát „Rorýsí škola“.

Součástí programu je i pozorování hnízdění rorýse obecného a rozšíření znalostí dětí o tomto králi vzduchu.

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji

Projekt zahrnuje dlouhodobou spolupráci s regionálními středními školami, konkrétně královédvorským a jaroměřským gymnáziem a Střední školou řemeslnou v Jaroměři.

Žáci naší školy jsou zváni do vybraných výukových programů uvedených středních škol, ať už přímo v učebnách nebo na externích výjezdech. Seznamují se tak praktickou formou s atmosférou výuky na střední škole.

Revitalizace zahrad u škol v Dubenci

Rozsáhlé školní pozemky se díky projektu podařilo osadit téměř stovkou méně obvyklých tuzemských dřevin.

V následné fázi vzniká naučná stezka zaměřená na rozšíření přírodovědných znalostí žáků i případných návštěvníků.

Školní dílna

V 1. pololetí školního roku 2015/16 se škola zapojila do výzvy č. 57 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášeného MŠMT.

V projektu nazvaném „Školní dílna“ byla realizována šablona – Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.

Jedním z výstupů projektu jsou také žákovské výrobky.

publikováno: 14. 6. 2024 10:36, Martina Jonešová