Vítejte na stránkách obce Obec Dubenec, chcete si nastavit zobrazení?

Výsledky zápisu do MŠ

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola Dubenec, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 4, § 165 odst. 2 písm. b)
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

Seznam registračních čísel dětí přijatých do mateřské školy pro školní rok 2021/2022:

1MS/2021

9MS/2021

2MS/2021

11MS/2021

3MS/2021

12MS/2021

4MS/2021

14MS/2021

5MS/2021

15MS/2021

6MS/2021

17MS/2021

7MS/2021

18MS/2021V Dubenci 17. 5. 2021

Mgr. Martina Jonešová
ředitelka školy

aktualizováno: 21. 6. 2021 17:33, OI Admin