Vítejte na stránkách ZŠ Dukelských bojovníků a MŠ Dubenec.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Výsledky zápisu

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola Dubenec, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 4, § 165 odst. 2 písm. b)
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

Seznam registračních čísel dětí přijatých do mateřské školy pro školní rok 2021/2022:

1MS/2021

9MS/2021

2MS/2021

11MS/2021

3MS/2021

12MS/2021

4MS/2021

14MS/2021

5MS/2021

15MS/2021

6MS/2021

17MS/2021

7MS/2021

18MS/2021V Dubenci 17. 5. 2021

Mgr. Martina Jonešová
ředitelka školy

aktualizováno: 21. 6. 2021 17:33, OI Admin