Vítejte na stránkách ZŠ Dukelských bojovníků a MŠ Dubenec.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

ROBOTI

  • Ladislav Provazník

Nová informatika Od září 2022 učíme na naší škole podle nového učebního plánu pro výuku informatiky. Nová informatika se učí od 3. třídy a obsahuje tyto oblasti: I. Data, informace a modelování, II. Algoritmizace a programování, III. Informační systémy, IV. Digitální technologie. Většina lidí si myslí, že informatika se zabývá počítači a programováním. To je ale pravda jen zčásti. Mnohem více jde o řešení problémů a orientaci v datech a informacích. Cílem tohoto předmětu je naučit děti rozumět informacím kolem sebe a zpracovávat je, přehledně zaznamenávat data, popsat a řešit problémy, vyhledávat postupy vhodné k jejich řešení. K tomu je potřeba kriticky myslet a pak umět vysvětlit své názory ostatním. To vše se často děje mimo počítač, zvláště v nižších ročnících. Počítač je pouze nástroj, který v tom může pomoci. Proto se používá i při práci v jiných předmětech. Škola v Dubenci má k dispozici multimediální počítačovou učebnu a moderní systém Microsoft Office 365 pro všechny žáky a učitele. Používáme 3D tiskárnu pro přípravu prostorových pomůcek, čidla Pasco pro badatelskou výuku, učíme se řešit problémy s iRoboty. Pro menší děti jsme zakoupili robůtky Robo WunderKind, které pomáhají s pochopením souvislostí a krokováním a rozvíjejí kombinatoriku. Moderní technologie jsou pro většinu dětí přirozenou součástí života. Pro jejich bezpečné používání je potřeba jim rozumět a ovládat je. Pak nebudou našimi pány, ale našimi pomocníky.

zapsala: L. Skurčáková