Opatření při výskytu vši dětské v kolektivech.

 

V současnosti není výskyt vší v dětských kolektivech nikterak výjimečný. Rodiče dětí si často stěžují na to, že ačkoliv provedou všechna doporučená opatření, dochází k zavšivení jejich dítěte opakovaně, protože se nakazilo ve školním kolektivu. Z tohoto důvodu podáváme několik informací o tom co jsou to vši a doporučení, jak se tohoto nepříjemného hmyzu zbavit.

Veš dětská (nebo také vlasová či hlavová) žije v lidské kštici, nejčastěji však bývá nalézána u dětí. Je dlouhá 2-4 mm, samička klade denně 3-4 vajíčka, která připevňuje pevně k vlasu v těsném sousedství pokožky (tzv.hnidy). Žije asi 3 týdny a za tu dobu naklade 100-140 vajíček. Rychlost vývoje pak závisí na teplotě, z vajíček se líhnou larvy, z nich pak asi za 20 dnů dospělé vši. Larvy i dospělé vši se živí krví, kterou sají přizpůsobeným ústním ústrojím několikrát denně. Bodnutí silně svědí, při škrábání může být do kůže zanesena bakteriální infekce a vzniká obraz ekzému a hnisání kůže.

 

Jak se veš dětská přenáší ?

Těsným přímým kontaktem osob v rodině, v kolektivu dětí, zejména ve školách nebo při rekreačních pobytech. K přenosu přispívá také půjčování hřebenů, ručníků, pokrývek hlavy apod. Veš nelétá ani neskáče. Postiženy bývají především osoby s nízkou hygienickou úrovní, napadeny však mohou být naopak i osoby přísně dodržující osobní hygienu.

Poznat zavšivení je celkem snadné, upozorní nás na ně mnohdy nesnesitelné svědění kůže hlavy, které nutí děti ke škrábání. Dospělé vši můžeme vyčesat hustým hřebenem nejlépe na bílý papír, prohlídkou hlavy můžeme pouhým okem nalézt stříbřitě bílá vajíčka – hnidy, kterých je nejvíce za ušima a v zátylí. Podle výšky hnid na vlasu můžeme odhadnout délku trvání zavšivení. Jsou-li hnidy těsně u hlavy, je napadení vší hlavovou čerstvé.

Jaká preventivní opatření je nutno provádět ?

Všeobecným předpokladem v prevenci před zavšivením je osobní hygiena, především časté mytí hlavy, při výskytu vší okamžité ošetření hlavy, v kolektivu léčba všech jedinců, v neposlední řadě také dodržování hygieny v holičství a kadeřnictví.

Rodiče školou povinných dětí by měli často prohlížet hlavu svým dětem. Důkladná prohlídka by měla následovat po návratu dítěte z kolektivního pobytu, ať už letního či zimního. Při nálezu vší u svého dítěte je třeba tuto skutečnost nahlásit škole a dítě omluvit z výuky na dobu nutnou k jeho odvšivení. Učitel na základě upozornění rodičů pak může informovat rodiče ostatních dětí a mohou být včas zahájena všechna preventivní opatření.

Aby bylo dosaženo požadovaného úspěchu, je nezbytná spolupráce rodičů všech dětí se školním zařízením.

Léčba

Musí být zaměřena jak na dospělé jedince, tak na všechna vývojová stádia, zvláště hnidy. Lékem volby je desinfekční šampon Parasidose, Jacutin Gel, Diffusil H Forte, nebo i další preparáty, o kterých se lze informovat u zaměstnanců lékáren nebo prodavačů drogerií.

Vždy je nutno postupovat dle návodu na etiketě výrobku. N a etiketách některých preparátů je upozornění, že se nesmí používat u dětí do 2,5 roku, protože obsahuje kafr. Rovněž se doporučuje nepoužívat během gravidity a kojení.

 

Všechny preparáty je nutné použít dle návodu, který je uveden na každém výrobku. Pro úspěšnost léčby je třeba léčbu za 6-12 dní zopakovat, aby se zlikvidovaly přežívající hnidy a z nich vylíhlé larvy. Při likvidaci zavšivení je třeba ošetřit desinfekčními přípravky hřebeny a kartáče (ty je možno také vyvařit), textilie nutno vyprat a vyžehlit.