UNIE RODIČŮ

Unie rodičů při základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec je nástupnickou organizací po dřívějším Sdružení rodičů a přátel školy (SRPDŠ). Právní formou Unie je občanské sdružení.
Činnost Unie se řídí Stanovami Občanského sdružení Unie rodičů a přátel školy při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec. Jejím smyslem je zejména respektování práv, potřeb a zájmů žáků školy, vytváření bezpečného klimatu ve škole a vytváření podmínek pro vzájemnou spolupráci a podporu mezi rodiči a učiteli.
Výkonným orgánem Unie je Výbor Unie, který volí na svém zasedání Valná hromada.

Výbor Unie rodičů a přátel školy při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec:

paní Novotná Romana
paní Štíglová Martina
paní Kyselová Veronika
paní Štípková Monika
paní Klára Stradiotová
paní Eva Nechanická
paní Jana Holubová

Pravidelné příspěvky na školní akce z prostředků Unie

příspěvek na jízdné na plavecký výcvik                   20,- Kč na žáka za každou absolvovanou lekci

příspěvek na lyžařský výcvik                                    300,- Kč na žáka 7. ročníku,

příspěvek pro vítěze bodovací soutěže                    50,- Kč na žáka vítězného ročníku

příspěvek na třídní výlet v 9. ročníku                        100,- Kč na žáka

úhrada nákladů na jízdné na představení ND pro 8. a 9. třídu 1 x za 2 roky

 

Roční členský příspěvek činí zpravidla 50,- Kč na žáka.