PROVOZNÍ ŘÁD

Organizace vyučování:

Škola se odemyká v 6.30 hodin pro žáky, kteří navštěvují ranní školní družinu.
Pro ostatní žáky je budova otevřena od 6.50 hodin.
Vyučování začíná v 7.25 hodin a končí v 14.35 hodin.
Žáci musí být ve třídě 5 minut před začátkem vyučovací hodiny – tj. 7.20 hodin.
Časový rozvrh vyučování je následující:

1. hodina 7. 25 – 8. 10
2. hodina 8. 15 – 9. 00
Velká přestávka 9. 00 – 9. 20
3. hodina 9. 20 – 10. 05
4. hodina 10. 10 – 10. 55
5. hodina 11. 00 – 11. 45
6. hodina 11. 50 – 12. 35
Polední pauza 12. 35 – 13. 00
7. hodina 13. 05 – 13. 50
8. hodina 13. 55 – 14. 40

Školní družina:

Oddělení školní družiny je v provozu ráno od 6.30 do 7.15 hodin, odpoledne od 11.00 do 16.30 hodin. Rozvrh hodin je přizpůsoben jízdnímu řádu dopravce pro žáky ze spádových obcí.

Stravování:

Stravování probíhá ve vlastním stravovacím zařízení.
Doba vydávání oběda začíná v 10.55 hodin a končí v 13.00 hodin.
Cizím strávníkům se oběd vydává do jídlonosičů.
Škola je zapojena do programu Školní mléko a Ovoce do škol. Výdej zajišťuje provozní personál školy od 9.00 do 9.15 hodin.
Pitný režim je řešen možností odebírat čaj ve školní jídelně v době od 9.00 do 9.15 hodin.