PROJEKTY MŠ

Mrkvička
Projekt, MRKVIČKA, je dlouhodobý celostátní program, který realizuje Pavučina, Síť středisek ekologické výchovy od roku 2007. Program poskytuje metodickou a informační podporu a umožňuje vzájemnou výměnu zkušeností mezi školami v oblasti environmentální výchovy, zavedení kolegiální podpory mezi pedagogy mateřských škol formou vzájemných náslechů a společné přípravy a realizace výukových celků a zajistit výměnu zkušeností pedagogů MŠ prostřednictvím stáží.
Celé Česko čte dětem
Projekt, CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM, jeho posláním je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme „Jdi a čti si!“, ale „Pojď, budu ti číst“ Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější než kdy dříve, protože:
– Množství informací lavinovitě narůstá. Kdo nečte, nebude stačit změnám současného života.
– Čtení chrání děti před závislostí na televizi a počítačích. V mateřské škole domácí čtení doplňujeme a aktivně podporujeme. Dětem, kterým doma nikdo nečte, mohou navíc poskytnout příležitost ke každodennímu kontaktu s psaným slovem
Koukají na nás správně?
Projekt „KOUKAJÍ NA NÁS SPRÁVNĚ?“ je v souladu s iniciativou „Zdraví 2020“ Světové zdravotnické organizace. Preventivní screeningové vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické videokamery, může včas pomoci odhalit závažné oční vady.
Stříbrná Zeměkoule
Soutěž ve sběru hliníku.