Milý budoucí prvňáčku, zveme tě k zápisu do naší školy.

Proč si vybrat právě naši školu?

Co vše můžeme nabídnout:

 • venkovská škola rodinného typu s příjemným klimatem
 • vše pod jednou střechou – školní družinu, tělocvičnu i jídelnu
 • chodby vybavené čtenářskými koutky a basketbalovými koši
 • aktivní přestávky na 1. i 2. stupni s využitím tělocvičny a herny ŠD
 • třídy s menším počtem žáků
 • moderně vybavené učebny novým nábytkem a kobercem
 • dataprojektory ve všech učebnách s možností využití elektronických učebnic
 • bílé keramické tabule pro psaní fixem i křídou
 • nové didaktické pomůcky pro výuku
 • půlení hodin cizích jazyků a informatiky od 21 žáků
 • podpora nadaných žáků – příprava na soutěže a olympiády, účast na projektech
 • ověřování znalostí žáků – elektronické testování ČŠI, SCIO, kvalita školy
 • zrekonstruovaná tělocvična vybavená novými pomůckami a ozvučením pro možnost moderní výuky tělesné výchovy (s možností pronájmu pro veřejnost)
 • výuka plavání na 1. st., bruslení již od 1. třídy, lyžařský kurz, příměstský tábor
 • nová multimediální učebna – moderně vybavená pro výuku informatiky, mediální výchovy i cizích jazyků
 • školní zahrada s novou venkovní učebnou s možností výuky na čerstvém vzduchu
 • školní žákovská knihovna a studovna vybavená knihami pro žáky s možností výpůjčky zdarma
 • od nového školního roku elektronická třídní kniha a elektronická žákovská knížka, přihlašování a odhlašování obědů on-line
 • bezpečnost: zabezpečený vstup elektronickým zámkem
 • široká nabídka zájmových kroužků i těch netradičních – včelařský, modelářský, sportovní
 • dvě oddělení školní družiny a školní klub
 • organizace mimoškolních akcí
 • www.zsdubenec.cz