Vítejte na stránkách obce Obec Dubenec.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

ADAPTAČNÍ NOC

  • Ladislav Provazník

Adaptační nocleh 6. třídy
Přestup na druhý stupeň ZŠ s sebou přináší nejen větší objem učiva, nové učitele, ale i zvýšené nároky na samostatnost a současně i na schopnost spolupracovat v týmu. K snadnějšímu startu na druhém stupni a k navázání vztahu s novou třídní učitelkou měl přispět "Adaptační nocleh ve škole". Uskutečnil se z pátku 17. 9. na sobotu 18. 9. a zúčastnili se ho všichni šesťáci, jejich třídní učitelka Lucie Baliharová i asistentka pedagoga Jana Šimová. Program byl nabitý. Pro žáky byla připravena řada aktivit podporujících vzájemné poznávání, spolupráci, osobnostní rozvoj. Během her se žáci učili spolupracovat v týmu, rozvíjeli vnímavost a empatii a samozřejmě se i výborně bavili. Společně strávený čas rychle utekl, zda cíle adapťáku byly naplněny, ukáže čas.

zapsala: L. Baliharová