2. 6. 2017
Tříhodinový projekt v 1. třídě zaměřený na pochopení geometrických tvarů a těles se prolínal matematikou, češtinou, výtvarnou a pracovní výchovou. Z obrázků vidíte, že děti pracují ve skupinách – učíme je spolupráci, ohleduplnosti, toleranci a také smysluplné komunikaci.

M. Davidová