Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola Dubenec, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 4, § 165 odst. 2 písm. b)
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

Seznam registračních čísel žáků přijatých do mateřské školy

pro školní rok 2020/2021

1MS/2020 10MS/2020
2MS/2020 11MS/2020
3MS/2020 12MS/2020
4MS/2020 13MS/2020
5MS/2020 14MS/2020
6MS/2020 16MS/2020
7MS/2020 17MS/2020
8MS/2020 18MS/2020
9MS/2020 19MS/2020

 

 

V Dubenci 11. 5. 2020.

Mgr. Martina Jonešová

ředitelka školy