ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Z tohoto důvodu jsou do rady voleni zástupci rodičů, pedagogických pracovníků a zřizovatele školy.
Působnost školské rady upravuje § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), konkrétněji potom Jednací řád školské rady při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec.
Školskou radu zřizuje zřizovatel školy.

Složení školské rady při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec

předsedkyně:         paní Radka Krejčová (za rodičovskou veřejnost)

členka:                   Bc. Jana Šebková      (za pedagogické pracovníky)

člen:                               (za zřizovatele)