Zkratka P Ř E D M Ě T
1. stupeň 2. stupeň
ČJ český jazyk český jazyk a literatura
AJ anglický jazyk anglický jazyk
NJ německý jazyk
PU prvouka
VL vlastivěda
PD přírodověda
přírodopis
MA matematika matematika
DE dějepis
ZE zeměpis
FY fyzika
CHE chemie
HV hudební výchova hudební výchova
VV výtvarná výchova výtvarná výchova
PV pracovní výchova pracovní činnosti
TV tělesná výchova tělesná výchova
OV občanská výchova
RV rodinná výchova
IN informatika
SIN seminář z informatiky
CČJ cvičení z českého jazyka
V Y U Č U J Í C Í
Mgr. Martina Jonešová
Mgr. Lucie Baliharová
Mgr. Milena Davidová
Ing. Bc. Petra Pikolová
Mgr. Hana Hrušková
Mgr. Iveta Malá
Mgr. Aleš Malý
Mgr. Jana Buňatová
Bc. Lukáš Novák
ing. Ladislav Provazník
Mgr. Romana Smíšková
Mgr. Lenka Skurčáková
Mgr. Zdeňka Urbanová
Mgr. Pavlína Parkosová