Zápis dětí, které dovrší do 31. srpna 2012 šest let včetně těch, kterým byl vloni odložen nástup do školy o jeden rok, proběhne 9. dubna 2018 v prostorách školy. K zápisu se dostaví rodiče dětí nebo jejich zákonní zástupci spolu s dítětem a přinesou s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.
Pokud není dítě přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé, je možné požádat v době zápisu o odklad školní docházky. K žádosti se dokládá doporučující posouzení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Je možné přijmout k plnění povinné školní docházky i dítě, které dosáhne 6 let věku v době od září 2018 do konce června 2019 a je dostatečně tělesně i duševně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od září do konce prosince 2012 je doporučení školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2013 je doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které žádosti přikládá zákonný zástupce.
O přijetí k základnímu vzdělávání rozhodne ředitel školy podle podmínek stanovených v § 36 školského zákona.

Co by měl znát prvňáček při nástupu do školy

Ke stažení: