Seznam uchazečů o přijetí do MŠ Dubenec od školního roku 2016-2017

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola Dubenec, rozhodl podle ustanovení § 34 odst. 4, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

Registrační číslo:
1 nepřijat
2 přijat
3 přijat
4 nepřijat
5 přijat
6 přijat
7 nepřijat
8 přijat
9 nepřijat
10 přijat
11 přijat
12 nepřijat
13 nepřijat