Informace pro rodiče dětí docházejících do MtŠ Dubenec

Mateřská škola /dále už jen škola/ je otevřena od 6.30 do 16.30 hodin. Děti odcházejí po odpolední svačině, 15.15 hodin. Rodiče odpovídají za děti, než je předají učitelce. Pokud by dítě odváděl ze školky nezletilý sourozenec, nebo jiná osoba, pak pouze na písemnou žádost. Předtištěné tiskopisy obdržíte na požádání ve školce, jsou na celý školní rok. Před nástupem do školy si rodiče vyzvednout evidenční list, který odevzdají vyplněný při nástupu a domluví si adaptační režim a nástup.
Zástupce dítěte je povinen nepřítomnost dítěte omluvit, a to vždy 1 den předem, v případě nemoci ráno do 7.30 hodin telefonicky na číslo 499 394 111, nebo vzkazem prostřednictvím dětí. Veškeré informace o stravování podá p. Matějčková.
Pro dobrý a bezkonfliktní pobyt ve školce doporučujeme, aby dítě chodilo do školky čisté, ostříhané nehty, čistě oblečené. Veškeré osobní věci označit jménem, tím se vyhnete nepříjemným situacím. Na každém obleku má kapsu na kapesník. Pro pobyt venku v zimním období, doporučujeme látkový kapesník. Na přezouvání používají děti bačkory, né pantofle a ukládají si je ve verandě do označené poličky. Od jara do podzimu mají děti ve školce holinky, používají se na vycházky, podle potřeby je rodiče odnášejí domů vyprat a vysušit. Na zimu děti nosí rukavice a čepice na tkaničkách. Na cvičení je nutné mít cvičební úbor-tričko, kraťasy, ponožky, cvičky, né tenisky na zavazování, to vše v látkovém sáčku a označené. Na procházku mají děti kalhoty na převlečení. Po obědě si děti čistí zuby, přinesou si kelímek, zubní pastu, vhodný kartáček-malý a měkký, na česání hřeben s očkem, na spaní pyžamo. Na pitný režim plastový hrneček s ouškem.
Měsíční částka úplaty je stanovena ve výši 300 Kč. Poplatek platí zákonní zástupci za každý měsíc na celý školní rok, který začíná 1. září a končí
31. srpna. Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů se platí poměrná část, veškeré částky úplaty v Kč se zaokrouhlují na celé koruny směrem dolů.
Vzdělávání se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
O úlevu na poplatku je nutné zažádat písemně prostřednictvím vedoucí učitelky. Směrnice stanovení úplaty je součástí provozního řádu
Do školy děti nenosí žádné cenné předměty, za ztrátu neručíme.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na dobrou spolupráci

Vypracovala: Dana Andrlová