Výstupy projektu

Škola 21. století

CZ.1.07/1.4.00/21.1355      Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST NA 1. STUPNI ZŠ
ČLOVĚK A JEHO SVĚT

      Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
PŘÍRODOVĚDA 5. TŘÍDA
MATEMATIKA PRO 6. A 7. ROČNÍK
HUDEBNÍ VÝCHOVA 6. - 9. ROČNÍK
VLASTIVĚDA 5. TŘÍDA
DĚJINY VÝTVARNÉ KULTURY I
GEOMETRICKÁ TĚLESA
MATEMATIKA PRO 8. A 9. ROČNÍK
ANGLICKÝ JAZYK 6. ROČNÍK
ČESKÝ JAZYK 8. ROČNÍK
LITERATURA 17. AŽ 19. STOLETÍ
ČESKÝ JAZYK PRO 6. ROČNÍK
ČESKÝ JAZYK PRO 7. ROČNÍK
ANGLICKÝ JAZYK PRO 7. ROČNÍK
SEMENNÉ ROSTLINY
BIOLOGIE ČLOVĚKA I
BIOLOGIE ČLOVĚKA II
DĚJINY VÝTVARNÉ KULTURY II
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL