V úterý 8. září jsme se vydali na kolech do nedalekého Miletína. Sešli jsme se ráno v 7:25 před školou a po zkoušce kol jsme vyrazili na cestu. Jeli jsme přes Doubravici a Třebihošť až ke studánce v Miletínských lázních. Po svačině jsme pokračovali po naučné stezce K. J. Erbena k jeho rodnému domu. Prohlídka byla velmi zajímavá a život K. J. Erbena byl fascinující. Pan průvodce nám vyprávěl hodně o jeho životě a knihách. Na zpáteční cestu jsme se vydali směrem na Bílé Poličany. Postupně se naše skupinka zmenšovala, jak jednotliví žáci odjížděli domů. Vrátili jsme se sice unavení, ale počasí i výlet se nám vydařily.

M. Řeháková