Učivo o nakládání s odpady a výpočet obsahu obdélníku propojili čtvrťáci do zajímavého modelu. Porovnávali velikost České republiky s Velkou tichomořskou odpadkovou skvrnou, jejíž rozloha je přibližně dvacetinásobkem velikosti naší republiky a je tvořena převážně plasty vyhozenými do moře. Všichni čtvrťáci už plasty třídí. A co vy?

A. Malý