Týden o vodě nám doplnila Nelinka hrou na housličky. Děti se dozvěděly, jak se jednotlivé části houslí nazývají, z čeho jsou vyrobené a jak se na nástroj hraje. Stejně tak, jak pozorně poslouchaly Nelinčino vyprávění, byly zaujaty i samotnou hrou. Nelinka zvolila písničky s vodní tematikou a děti si mohly s doprovodem zazpívat. Byl to pro nás nový zážitek.

D. Andrlová