Na úterý 9. 6. jsou připraveny konzultace žáků II. stupně podle upraveného rozvrhu. Konzultace nejsou povinné, ale každý žák který přijde, musí mít roušku a vyplněné čestné prohlášení. Žáci si mohou objednat oběd ve školní jídelně.