K MDD děti ze školky dostaly dopoledne plné soutěží, her a dovedností na zahradě. Všech úkolů se zhostily s úsměvem a na jedničku. Odměnou všem byla usměvavá medaile a dobrůtka.

K. Dohnalová