V září 2019 jsme se přihlásili do dalšího ročníku ekologické soutěže “Stříbrná Zeměkoule“ pořádané DDM1 ve Dvoře Králové nad Labem.
“Hliníkožrout” se nám začal velmi brzo plnit, což bylo moc fajn. A tak děti mohly brzy tvořit hliníkové Zeměkoule různých velikostí. Do 15. března, kdy jsme sběr ukončili se nám pěkně zaplnila půda. Před odvozem k organizátorovi soutěže bylo naplněno 22 pytlů.
Bohužel se také v letošním roce objevilo dost odpadu NE – ALU (hliník). Například: obaly od léků, kalíšky od svíček se středem ze železa a vyskytly se i obaly od nápojů s označením FE (železo – jedná se o jeden typ Braníku a tři druhy Arguse). V některých pytlích byly namíchané plechovky s obaly od potravin, což také podle vyvěšených pravidel nelze. Je to z důvodu, že se tyto odpady recyklují zvlášť a ve sběrnách na to velmi dbají. Většina z Vás však třídila na 1 za což moc děkuji.
A jak jsme dopadli?
Celkově se zúčastnilo 11 kolektivů a bylo vybráno 422 kg odpadu.
Naše MŠ se umístila na krásném 2. místě a nasbírali jsme 65,5kg odpadu.
Hurááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá.
Moc děkuji všem, kteří se s námi této ekologické soutěže účastníte a není Vám osud naší krásné, modré planety lhostejný.

K. Dohnalová