Ráno si děti přinesly do školky traktory, protože se chystaly získat řidičský průkaz plněním různých úkolů. A tak stavěly garáže, prověřovaly si zrak a sluch, barvy svého traktoru přenesly do omalovánky. Jezdily s nákladem, přitahovaly traktor na provázku, jezdily v tunelu, slalom a z nakloněné roviny. Ve volném čase řešily dopravní situace, opravovaly traktory, dávaly první pomoc, jezdily po připravené silnici s přechodem. Všichni řidičský průkaz získali a společně si užili traktorové dopoledne.

D. Andrlová