Jazykové předškoličky nazvané Setkání se slovy a říkankami se zúčastnilo 10 šikovných předškoláků. Trénovali svoji paměť, sluchové vnímání, řeč i poznávání první hlásky ve slově. Setkali se s kouzelnou tabulí a zahráli si drobné jazykové hry.

L. Skurčáková