V letošním školním roce se budeme loučit s těmito žáky 9. třídy. Nechali si na památku potisknout absolventské mikiny.
Sluší jim to, jak andělíčkům.

M. Jonešová