Pokračování matematické únikovky, tentokrát pro starší žáky.
Na závěr připojeno pár fotek z dvorské knihovny, kterou děti ještě navštívily před odjezdem autobusu zpět do školy.

R. Smíšková