V úterý se druháci vypravili do lesa na podzimní výpravu spojenou s bádáním, hledáním a sportováním. Začali svačinou a povídáním ve školním altánu a pak pokračovali přes pastviny do Jedliny. Z podzimní výpravy se nakonec stala výprava houbová, protože kloboučkům vykukujícím z lesního podrostu se nedalo odolat. Přesto jsme se naučili mnohé o lese, stromech a zvířatech a navíc se nám v přírodě v tak krásném počasí moc líbilo.

L. Skurčáková