Jak probíhá projekt žáků a učitelek 1. a 5. třídy:
– 3.9. 2019 – děti z páté třídy si vybraly prvňáčky, o které se budou v tomto školním roce starat.
– Prvňáčci se již učí samohlásky a děti z páté třídy jim připravily motivační frotáž na seznámení s některými písmenky a vyrobily jim dárek – medvídka, který se prvňáčkům moc líbil.
– Společně pak objevovali nové písmenko a pomáhali si s frotáží.
– Prvňáčci si na oplátku připravili pro páťáky dramatizaci pohádky „ O malinké řepě“ a tu jim 2.10. zahráli.

M. Davidová