Práce dětí 6. třídy do soutěže časopisu R&R.

H. Hrušková