Deváťáci si tento týden připomněli Evropský den jazyků. Na internetových stránkách věnovaných tomuto dni si vyzkoušeli, zda některé cizí jazyky rozpoznají, dověděli se pár zajímavostí o různých jazycích a napsali si v nich běžně používané výrazy, například „ahoj“. (H. Hrušková)

H. Hrušková