Letošní školní rok jsme povinné poučení o školním řádu doplnili praktickým nácvikem etikety s lektorkou ze společnosti Katherine.

L. Skurčáková