Každoroční sportovní den 2. stupně – Grál Dukelských bojovníků – se letos konal v parném dni 27. června. Skupiny dětí se snažily ve vymezeném časovém úseku dosáhnout co nejvíce bodů v tradičních i netradičních disciplínách: střelba ze vzduchovky, stavění věže z přírodnin, běh, skládání mapy, prolézání pavučinou, opičí dráha, zdravověda, přechod slackliny… Tradičně na tuto akci tvoříme skupiny tak, aby byly věkově promíchané – v každé z nich jsou různí žáci z 5. – 8. třídy. Tento systém vede k rozvoji spolupráce, pomáhá dětem najít si své místo ve kolektivu, a v neposlední řadě může eliminovat nevhodné způsoby chování, pokud vzniknou v jednotlivých třídách. Vedením skupin byli pověřeni osmáci. Deváťáci jako mazáci se spolu s učiteli zase zhostili úkolu organizace.

L. Skurčáková